Viljandi Kutseõppekeskuse virtuaaltuur

Oskusteaasta

iso9001

 

KUTSE ANDMINE

Registreeru autokool.vikk.ee

  • Lõppeastmekoolitus 9.10.2017 kell 16:45 Tehnomajas 159
  • B kategooria kursus 9.10.2017 kell 16:45 Looduse tee 2, Vana-Võidu

vikk autokool www

Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutseõpe, päevane õppevorm (õppetöö algus 03.10.2016)
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ja kelle tervislik seisund lubab töötada keevitajana.
Õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.
Valikainetena on võimalik omandada lisateadmisi lukksepatööde, materjalide tükeldustööde, erialase vene keele, keevitusprotsesside mehhaniseerimise ja automatiseerimise kohta.

Meie pakume
kaasaegset õppetöökoda, korralikku õpilaskodu, head sööki,  sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame
soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli
ootavad sind metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavad ettevõtted ning erialased ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditööd.

Õppekava

 

Õppevorm: kutseõpe, päevane õppevorm (õppetöö algus03.10.2016)