Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Kutseõppest rääkides juhitakse enamasti tähelepanu kutseõppe madalale kvaliteedile, mis ei vasta tööandjate ootustele ning kutseõppe madalale mainele ühiskonnas.

Sõiduautode ja varuosade maaletoomisega ning hulgimüügiga tegelev KIA Auto AS ja Viljandi Kutseõppekeskus sõlmivad 31.jaanuaril koostööleppe, mille laiem eesmärk on noorte spetsialistide koolitamisele süsteemne lähenemine, õpilaste praktiliste oskuste arendamise toetamine ja uute tehnoloogiate tutvustamine nii õppijatele kui kutseõpetajatele.

KIA Auto esindajad on tutvunud põhjalikult kooli õppekavade, olemasoleva tehnilise baasi ning autovaldkonna kutseõppe tasemega. Kuna ettevõttel on 11 edasimüüjat Eestis, 6 Lätis ning 6 Leedus, siis peetakse ülimalt oluliseks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu teeninduskeskustes. Üheks võimalikuks viisiks sobiva tööjõu leidmisel on koostöö kutseõppeasutusega. 

Koolis nähtu ja kogetu põhjal sündis otsus valida koostööpartneriks just Viljandi Kutseõppekeskus, sest koolis saab õppida kõiki sõiduautodega seotud erialasid.

Kooli uues, 2015 a valminud õppehoones on kaasaegsed õppetingimused ning töökojad. Lisaks olemasolevale otsustas KIA omaltpoolt toetada kooli nelja sõiduautoga, mis täiendatakse jooksvalt värskeimate Kia mudelitega.  Samuti antakse koolile üle mitmed tehnilised stendid, k.a mootorid ja käigukastid sõlmede ja komponentide õpetamiseks ning toorikkered keretööde õppeks. Kogu kooli kasutusse antav tehnika on kaasaegne ning toetab uute tehnoloogiate õpetamist.

Samuti pakutakse kooli tublidele õpilastele võimalust sooritada välispraktikat KIA Euroopa partnerite juures ning õpetajatele võimalust samas stažeerida ning osaleda tehase koolitustel väljaspool Eestit.

Kokku on lepitud ka KIA-poolsete erialaspetsialistide kaasamine õppekavade arendamisse ning külalislektoritena õppetöö rikastamisse.

Vastutasuks võimaldab Viljandi Kutseõppekeskus KIA Autol oma töötajate koolitusteks kasutada kooli ruume ja õppebaase. 

Viljandi Kutseõppekeskuses saab õppida neljas kutseõppeosakonnas kokku 48 õppekaval. Viimaste aastate sisseastumiste statistika põhjal on populaarseimad IT- ja autovaldkonna erialad, kus on konkurss kaks õpilast kohale. Viljandi Kutseõppekeskus on üks juhtivaid koole autokutseõppe õppekavade edendamisel Vabariigis.

Koostöölepe sõlmitakse Viljandi Kutseõppekeskuses 31. jaanuaril kell 13.15, millele eelneb Kia Auto poolt ettevõtte tegevust tutvustav ettekanne. Koostööleppest loodab suuremat kasu saada kool, kuna õppetegevuse katmine kaasaegse tehnoloogiaga on kulukas ning tehnika kiiret arengut silmas pidades koolile kõigi uute seadmete hankimine oma eelarvest ka ebaotstarbekas.