Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

14. septembril toimus selle õppeaasta esimene VIKK akadeemia, kus rääkijaks oli meie kooli direktor Tarmo Loodus. Lisaks direktori jutule kõlasid kohtumisel töötajate- ja õpilasesinduse esindajate poolt maja inimeste käest kokku kogutud küsimused. Hea meel oli näha, et nii paljud meie maja inimesed tahtsid rohkem direktori kohta teada saada ning tulid kohale ja kuulasid huviga.  

VIKK akadeemia on Viljandi Kutseõppekeskuses toimuv kohtumiste sari, mille raames räägivad oma tegevusega ühiskonnas innustavaks eeskujuks olevad inimesed lugusid endast ning sündmustest, mis on nende elu põhjalikult mõjutanud ja mis muutsid neid inimesteks, kellena me neid praegu tunneme ja hindame. Igal kohtumisel on teema lähtudes kalendri tähtpäevadest või teemanädalatest. VIKK akadeemia eesmärk on rikastada kooliprogrammi nii teemade kui kõnelejatega ning muuta see loomulikuks traditsiooniks niiviisi rikastades kooliprogrammi.

Järgmine VIKK akadeemia toimub 19. oktoobril. 

Viljandi Kutseõppekeskuses algas kool juba 28. augustil ja esimesel koolinädalal oli esimestele kursustele sissejuhatus kooliellu.

Nädala jooksul toimusid esimestele kursustele aktus, infotunnid osakonnajuhtide ja grupijuhendajatega, erialatundide sissejuhatused ning tuletõrje koolitus. Samuti toimus karjääriõpe ning siseveebi ja kooli arvutite ning meiliaadressi kasutamise  koolitus.

Nädal lõppes 1. septembril rebaste ristimisega ning lõimitud kehalise kasvatusetundide  raames läbi viidud seiklusfirma 360 kraadi maasikumänguga 100 MÖLKI. Mängus lõid kaasa kõik esimese kursuse õpilased koos õpetajatega. 6-liikmelistele meeskondadele jagati kätte tahvelarvutid, kus nad territooriumil liikudes pidid vastama erinevatele küsimustele ning kokku koguma 100 punkti 100 minuti jooksul. Mängust saadi palju uusi teadmisi ning tuttavaks kogu Vana-Võidu küla territooriumiga. Päeva lõpuks said rebased endale vuntsid ette ning loeti vannet. Ühiselt tehti ka pilt, millel rebased moodustasid R-tähe kujutise, sümboliseerimaks rebaste sisseelamise nädala lõppu.

Inervjuu IT-eriala õpilase Kevin Hendriksoniga:

"Esimene nädal läks üllatavalt lihtsalt. Õppegraafik oli väga hästi koostatud, et inimesed saaksid suvepuhkuselt tulnuna ennast kooli ilusti sisse elada. Toimusid karjäärinõustamised ja aktus ning sissejuhatus oma erialale. Õpetajad pingutasid, et kõik omavahel tuttavaks saaksid. Rebaste ristimine oli eriti tore, sest siis saime lisaks enda kursuse õpilastele tuttavaks ka teistel kursustel õppivate inimestega. Terve nädal on väga tore. Kõige toredam kogemus on aga olnud ühiselamus elamine."

Pikendatud vastuvõtt toimub veel üksikute vabade õppekohtade olemasolul järgmistele õppekavadele: 

SISETÖÖDE ELEKTRIK - põhihariduse baasil päevaõpe, 3a

KORSTNAPÜHKIJA - põhihariduse baasil töökohapõhine õpe, 6k, õppetöö algab oktoobris

KEEVITAJA (OSAOSKUS "POOLAUTOMAATKEEVITAJA") - põhihariduse baasil päevaõpe, 1a, õppetöö algus 02.10

VEOAUTOJUHT - keskhariduse baasil sessioonõpe, 6k, õppetöö algab oktoobris

BUSSIJUHT - keskhariduse baasil sessioonõpe, 6k, õppetö algab oktoobris

KOKK - keskhariduse baasil sessioonõpe, 2a, õppetöö algus 09.10

KELNER - põhihariduse baasil sessioonõpe, 6k, õppetöö algus 09.10. Õppima asumisel vanuse nõue vähemalt 18a.

ABIKELNER - haridusnõudeta sessioonõpe, 6k, õppetöö algus 09.10

Sisseastumine ja dokumentide vastuvõtt Vana-Võidus, Looduse tee 2, E-R 10.00 - 15.00 kuni 30.septembrini.