Õppetöö

Akadeemiline kalender 2022-2023

Akadeemiline kalender annab ülevaate olulisematest õppetööga seotud sündmustest ja tähtaegadest.


Õppetöö algus:

 • I kursusel 29. august 2022 kell 11.00
 • II ja III kursusel 30. august 2022 kell 9.05

Õppeperioodid:   

 • 0.p: 01.08. - 28.08.2022
 • 1.p: 29.08. - 02.10. 5 nädalat
 • 2.p: 03.10. - 13.11. 6 nädalat
  • E-õppe nädal 24.10. - 28.10.2022
 • 3.p: 14.11. - 22.12. 6 nädalat (viimasel nädalal 4 õppepäeva)
  • Jõuluvaheaeg 23.12.2022 - 08.01.2023
 • 4.p: 09.01. - 12.02. 5 nädalat
  • E-õppe nädal 27.02. - 03.03.2023
 • 5.p: 13.02. - 19.03. 5 nädalat
 • 6.p: 20.03. - 23.04. 5 nädalat
  • Kevadvaheaeg (sama üldharidusega) 24.04. - 30.04.2023
 • 7.p: 01.05 - 04.06. 5 nädalat
 • 8.p: 05.06. -  02.07. 4 nädalat
  • 26.06. - 29.06. tunnid, täiendav õppetöö 
 • 9.p: 03.07. - 30.07. 4 nädalat
 • 10.p: 31.07. - 27.08.
  • 21.08. - 24.08. 2022 täiendav õppetöö

Vaheajad:                  

 • Jõuluvaheaeg  23.12.2022 – 08.01.2023
 • Kevadvaheaeg 24.04 - 30.04.2023
 • Suvevaheaeg  03.07– 27.08.2023
 • (Õppegruppide vaheajad võivad seoses sobiva ettevõttepraktika aja ja koha leidmisega eeltoodust erineda, täpsustused on õppetöö graafikus)

Tundide ajad:

 • 1. tund      8.10 – 8.55
 • 2. tund      9.05 – 9.50
 • 3. tund      9.55 – 10.40
 • 4. tund    10.50 – 11.35   
 • 5. tund    11.40 – 12.25  I kursuse lõuna
 • 6. tund    12.30 – 13.15  II ja III kursuse lõuna    
 • 7. tund    13.20 – 14.05 
 • 8. tund    14.10 – 14.55 
 • 9. tund    15.00 – 15.45
 • 10. tund  15.55 – 16.35
 • 11. tund  16.45 – 17.30
 • 12. tund  17.40 – 18.25
 • 13. tund  18.35 – 19.20
 • 14. tund  19.30 – 20.15

Riiklikud eksamid: 

 • kutseeksamid: 06.-18.02.2023, 29.05.-19.06.2023 (täpsed ajad on eksamite ajakavas)
 • 24.04.2023 eesti keel
 • 02.05.2023 inglise keele kirjalik
 • 02.-05.05.2023 inglise keele suuline
 • 17.05.2023 matemaatika

Kooli suured lõpetamised: 22.06.2023

 • ehitusõppe osakond lõpuaktus kell 11.00 (videoülekanne)
 • auto- ja metalli õppeosakonna lõpuaktus kell 13.00 (videoülekanne)
 • arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus kell 15.00 (videoülekanne)

Lastevanemate päev:  23.09.2022 kell 12.00 – 16.00 

Lastevanemate koosolek: 23.09. 2022 kell 14.00 (videoülekanne)

Infotunnid õppijatele:

 • 2022: 13.10, 17.11, 15.12.
 • 2023: 22.03, 19.04, 01.06.

VIKK-akadeemia päevad:

 • 2022: 22.09, 19.10, 23.11, 14.12
 • 2023: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 17.05

Infopäevad tulevastele õppijatele: 23.-27. jaanuar 2023 „Lenda, lenda, Jüri!“  

Uute õpilaste avalduste vastuvõtt: 

 • Suvine vastuvõtt internetis kutsekeskharidusõppesse 01.04 – 26.06.2023, kutseõppesse sõltuvalt erialast 01.04 – 13.08, 01.04 – 20.08 või 01.04 – 17.08.2023
 • Dokumentide vastuvõtt Vana-Võidus 19. – 26.06.2023
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused kutsekeskharidusõppesse 28. – 29.06.2023
 • Lisavastuvõtt kutsekeskharidusõppesse internetis 03.07 – 13.08.2023
 • Dokumentide vastuvõtt vabadele õppekohtadele Vana-Võidus 07. – 11.08.2023
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused kutseõppesse sõltuvalt erialast 15.08, 22.08 või 21.09.2023

Koostöötunnid töötajatele toimuvad igal esmaspäeval 8.15 – 9.40

Infokoosolekud töötajatele toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval kell 9.00 - 9.30

Üldkoosolekud toimuvad: 30.06. 2023, 25.08.2023

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

2022 aastal:

 • 29. august– I perioodi algus
 • 29. august – 1. koolipäev I kursusele kell 11.00 aatriumis  
 • 30. august – kooli algus II-IV kursustele kell 9.05 aatriumis
 • 14. september - tuleohutuse koolitus I kursusele, ülekooliline evakuatsiooniõppus
 • 13.-14. september - ajurünnakud ideede leidmiseks  II kursusele
 • 22. september – VIKK akadeemia
 • 23. september  – lastevanemate infotund kell 14.00-15.00
 • 26. september - 2. oktoober – I kursuse riigikaitselaager
 • 3. oktoober – II perioodi algus
 • 5. oktoober – õpetajate päeva tähistamine
 • 14. oktoober – „Liivimaa õpib ja tänab“
 • 19. oktoober – VIKK akadeemia
 • 21. oktoober  I perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 24.-28. oktoober  – e-õppe nädal
 • 14. november – III perioodi algus
 • 23. november – VIKK akadeemia
 • 2. detsember -  II perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 6.-7. detsember - elektrikute kutsevõistlus „VV Särts“
 • 14. detsember - ÕF Jõululaat
 • 14. detsember – VIKK akadeemia
 • 22. detsember – III perioodi lõpp
 • 23. detsember – 9. jaanuar – jõuluvaheaeg

2023 aastal:

 • 9. jaanuar – IV perioodi algus
 • 13. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev – 103 aastat esimesest koolipäevast 
 • 18. jaanuar – VIKK akadeemia
 • 27. jaanuar – III perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 13. veebruar – V perioodi algus
 • 13.veebruar - II poolaasta hinded lukus õppetoetuse määramiseks
 • 14.veebruar - 23. veebruar - Põhitoetuse taotlemise võimalus
 • 14. veebruar – ÕF Sõbralaat
 • 15. veebruar – VIKK akadeemia
 • 27. veebruar – 3. märts – e-õppe nädal
 • 3. märts –  IV perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 15. märts – VIKK akadeemia
 • 20. märts –- VI perioodi algus
 • 7. aprill – V perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 12. aprill – VIKK akadeemia
 • 19.-20. aprill – müürseppade kutsevõistlus “Noor Meister”
 • 24.-30. aprill – kevadvaheaeg
 • 24. aprill – eesti keele riigieksam
 • 1. mai – VII perioodi algus
 • 2. mai – inglise keele kirjalik riigieksam
 • 4.-5. mai, 8. mai – inglise keele suuline riigieksam
 • 10. mai – ÕF Kevadlaat
 • 17. mai – VIKK akadeemia
 • 19. mai – VI perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 19. mai – matemaatika riigieksam
 • 5. juuni – VIII perioodi algus
 • 9. juuni – pannakse välja lõpukursuste hinded
 • 22. juuni – lõpuaktused
 • 26. - 28. juuni – täiendav õppetöö 
 • 29. juuni – õppetöö lõpp, kõik hinded on välja pandud 
 • 30. juuni – õppeaasta kokkuvõttev üldkoosolek
 • 2. juuli – VIII perioodi lõpp
 • 3. juuli – IX perioodi algus
 • 30. juuli  – IX perioodi lõpp
 • 31. juuli – uue õppeaasta 0 perioodi algus
 • 21.-23. august – täiendav õppetöö, järeleksamid
 • 25. august – üldkoosolek
 • 28. august – uue õppeaasta algus

Õppetöö algus:

 • I kursusel 29. august 2022 kell 11.00
 • II ja III kursusel 30. august 2022 kell 9.05

Õppeperioodid:   

 • 0.p: 01.08. - 28.08.2022
 • 1.p: 29.08. - 02.10. 5 nädalat
 • 2.p: 03.10. - 13.11. 6 nädalat
  • E-õppe nädal 24.10. - 28.10.2022
 • 3.p: 14.11. - 22.12. 6 nädalat (viimasel nädalal 4 õppepäeva)
  • Jõuluvaheaeg 23.12.2022 - 08.01.2023
 • 4.p: 09.01. - 12.02. 5 nädalat
  • E-õppe nädal 27.02. - 03.03.2023
 • 5.p: 13.02. - 19.03. 5 nädalat
 • 6.p: 20.03. - 23.04. 5 nädalat
  • Kevadvaheaeg (sama üldharidusega) 24.04. - 30.04.2023
 • 7.p: 01.05 - 04.06. 5 nädalat
 • 8.p: 05.06. -  02.07. 4 nädalat
  • 26.06. - 29.06. tunnid, täiendav õppetöö 
 • 9.p: 03.07. - 30.07. 4 nädalat
 • 10.p: 31.07. - 27.08.
  • 21.08. - 24.08. 2022 täiendav õppetöö

Vaheajad:                  

 • Jõuluvaheaeg  23.12.2022 – 08.01.2023
 • Kevadvaheaeg 24.04 - 30.04.2023
 • Suvevaheaeg  03.07– 27.08.2023
 • (Õppegruppide vaheajad võivad seoses sobiva ettevõttepraktika aja ja koha leidmisega eeltoodust erineda, täpsustused on õppetöö graafikus)

Tundide ajad:

 • 1. tund      8.10 – 8.55
 • 2. tund      9.05 – 9.50
 • 3. tund      9.55 – 10.40
 • 4. tund    10.50 – 11.35   
 • 5. tund    11.40 – 12.25  I kursuse lõuna
 • 6. tund    12.30 – 13.15  II ja III kursuse lõuna    
 • 7. tund    13.20 – 14.05 
 • 8. tund    14.10 – 14.55 
 • 9. tund    15.00 – 15.45
 • 10. tund  15.55 – 16.35
 • 11. tund  16.45 – 17.30
 • 12. tund  17.40 – 18.25
 • 13. tund  18.35 – 19.20
 • 14. tund  19.30 – 20.15

Riiklikud eksamid: 

 • kutseeksamid: 06.-18.02.2023, 29.05.-19.06.2023 (täpsed ajad on eksamite ajakavas)
 • 24.04.2023 eesti keel
 • 02.05.2023 inglise keele kirjalik
 • 02.-05.05.2023 inglise keele suuline
 • 17.05.2023 matemaatika

Kooli suured lõpetamised: 22.06.2023

 • ehitusõppe osakond lõpuaktus kell 11.00 (videoülekanne)
 • auto- ja metalli õppeosakonna lõpuaktus kell 13.00 (videoülekanne)
 • arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus kell 15.00 (videoülekanne)

Lastevanemate päev:  23.09.2022 kell 12.00 – 16.00 

Lastevanemate koosolek: 23.09. 2022 kell 14.00 (videoülekanne)

Infotunnid õppijatele:

 • 2022: 13.10, 17.11, 15.12.
 • 2023: 22.03, 19.04, 01.06.

VIKK-akadeemia päevad:

 • 2022: 22.09, 19.10, 23.11, 14.12
 • 2023: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 17.05

Infopäevad tulevastele õppijatele: 23.-27. jaanuar 2023 „Lenda, lenda, Jüri!“  

Uute õpilaste avalduste vastuvõtt: 

 • Suvine vastuvõtt internetis kutsekeskharidusõppesse 01.04 – 26.06.2023, kutseõppesse sõltuvalt erialast 01.04 – 13.08, 01.04 – 20.08 või 01.04 – 17.08.2023
 • Dokumentide vastuvõtt Vana-Võidus 19. – 26.06.2023
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused kutsekeskharidusõppesse 28. – 29.06.2023
 • Lisavastuvõtt kutsekeskharidusõppesse internetis 03.07 – 13.08.2023
 • Dokumentide vastuvõtt vabadele õppekohtadele Vana-Võidus 07. – 11.08.2023
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused kutseõppesse sõltuvalt erialast 15.08, 22.08 või 21.09.2023

Koostöötunnid töötajatele toimuvad igal esmaspäeval 8.15 – 9.40

Infokoosolekud töötajatele toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval kell 9.00 - 9.30

Üldkoosolekud toimuvad: 30.06. 2023, 25.08.2023

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

2022 aastal:

 • 29. august– I perioodi algus
 • 29. august – 1. koolipäev I kursusele kell 11.00 aatriumis  
 • 30. august – kooli algus II-IV kursustele kell 9.05 aatriumis
 • 14. september - tuleohutuse koolitus I kursusele, ülekooliline evakuatsiooniõppus
 • 13.-14. september - ajurünnakud ideede leidmiseks  II kursusele
 • 22. september – VIKK akadeemia
 • 23. september  – lastevanemate infotund kell 14.00-15.00
 • 26. september - 2. oktoober – I kursuse riigikaitselaager
 • 3. oktoober – II perioodi algus
 • 5. oktoober – õpetajate päeva tähistamine
 • 14. oktoober – „Liivimaa õpib ja tänab“
 • 19. oktoober – VIKK akadeemia
 • 21. oktoober  I perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 24.-28. oktoober  – e-õppe nädal
 • 14. november – III perioodi algus
 • 23. november – VIKK akadeemia
 • 2. detsember -  II perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 6.-7. detsember - elektrikute kutsevõistlus „VV Särts“
 • 14. detsember - ÕF Jõululaat
 • 14. detsember – VIKK akadeemia
 • 22. detsember – III perioodi lõpp
 • 23. detsember – 9. jaanuar – jõuluvaheaeg

2023 aastal:

 • 9. jaanuar – IV perioodi algus
 • 13. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev – 103 aastat esimesest koolipäevast 
 • 18. jaanuar – VIKK akadeemia
 • 27. jaanuar – III perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 13. veebruar – V perioodi algus
 • 13.veebruar - II poolaasta hinded lukus õppetoetuse määramiseks
 • 14.veebruar - 23. veebruar - Põhitoetuse taotlemise võimalus
 • 14. veebruar – ÕF Sõbralaat
 • 15. veebruar – VIKK akadeemia
 • 27. veebruar – 3. märts – e-õppe nädal
 • 3. märts –  IV perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 15. märts – VIKK akadeemia
 • 20. märts –- VI perioodi algus
 • 7. aprill – V perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 12. aprill – VIKK akadeemia
 • 19.-20. aprill – müürseppade kutsevõistlus “Noor Meister”
 • 24.-30. aprill – kevadvaheaeg
 • 24. aprill – eesti keele riigieksam
 • 1. mai – VII perioodi algus
 • 2. mai – inglise keele kirjalik riigieksam
 • 4.-5. mai, 8. mai – inglise keele suuline riigieksam
 • 10. mai – ÕF Kevadlaat
 • 17. mai – VIKK akadeemia
 • 19. mai – VI perioodi järelvastamise tähtaeg
 • 19. mai – matemaatika riigieksam
 • 5. juuni – VIII perioodi algus
 • 9. juuni – pannakse välja lõpukursuste hinded
 • 22. juuni – lõpuaktused
 • 26. - 28. juuni – täiendav õppetöö 
 • 29. juuni – õppetöö lõpp, kõik hinded on välja pandud 
 • 30. juuni – õppeaasta kokkuvõttev üldkoosolek
 • 2. juuli – VIII perioodi lõpp
 • 3. juuli – IX perioodi algus
 • 30. juuli  – IX perioodi lõpp
 • 31. juuli – uue õppeaasta 0 perioodi algus
 • 21.-23. august – täiendav õppetöö, järeleksamid
 • 25. august – üldkoosolek
 • 28. august – uue õppeaasta algus