Õppetöö

Akadeemiline kalender 2023-2024

Akadeemiline kalender annab ülevaate olulisematest õppetööga seotud sündmustest ja tähtaegadest.


Õppetöö algus:

 • I kursusel 28. august 2023 kell 11.00
 • II ja III kursusel 29. august 2023  kell 9.10

Õppeperioodid:   

 • 0.p: 31.07. - 27.08.2023
 • 1.p: 28.08. - 01.10. 5 nädalat
 • 2.p: 02.10. - 12.11. 6 nädalat
 • 3.p: 13.11. - 22.12. 6 nädalat
 • 4.p: 08.01. - 11.02. 5 nädalat
 • 5.p: 12.02. - 17.03. 5 nädalat
 • 6.p: 18.03. - 21.04. 5 nädalat
 • 7.p: 29.04. - 02.06. 5 nädalat
 • 8.p: 03.06. - 28.06. 4 nädalat
 • 9.p: 01.07. - 28.07. 4 nädalat
 • 10.p: 29.07. - 25.08 4 nädalat

Tundide ajad:

 • 1. tund      8.15 – 9.00
 • 2. tund      9.10 – 9.55
 • 3. tund      9.56 – 10.40
 • 4. tund    10.50 – 11.35  
 • 5. tund    11.40 – 12.25  I kursuse lõuna
 • 6. tund    12.30 – 13.15  II ja III kursuse lõuna    
 • 7. tund    13.20 – 14.05
 • 8. tund    14.10 – 14.55
 • 9. tund    15.00 – 15.45
 • 10. tund  15.55 – 16.35
 • 11. tund  16.45 – 17.30
 • 12. tund  17.40 – 18.25
 • 13. tund  18.35 – 19.20
 • 14. tund  19.30 – 20.15

E-õppe nädalad: 

 • 23.-27. oktoober  
 • 26. veebruar – 1. märts

Vaheajad:                  

 • Jõuluvaheaeg  22.12.2023 – 07.01.2024
 • Kevadvaheaeg 22.04 - 28.04.2024
 • Suvevaheaeg  01.07– 25.08.2024
 • (Õppegruppide vaheajad võivad seoses sobiva ettevõttepraktika aja ja koha leidmisega eeltoodust erineda, täpsustused on õppetöö graafikus)

Riiklikud eksamid: 

 • kutseeksamid: 06.-18.02.2024, 29.05.-19.06.2024 (täpsed ajad on eksamite ajakavas)
 • 22.04.2024 eesti keel
 • 02.05.2024 inglise keele kirjalik
 • 06.-07.05.2024 inglise keele suuline
 • 23.05.2024 matemaatika

Kooli suured lõpetamised: 21.06.2024

 • arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus kell 11.00 (videoülekanne)
 • ehitusõppe osakond lõpuaktus kell 13.00 (videoülekanne)
 • auto- ja metalli õppeosakonna lõpuaktus kell 15.00 (videoülekanne)

Lastevanemate koosolek: 29.09. 2022 kell 14.00-15.00 (videoülekanne)

Infotunnid õppijatele:

 • 2023: 12.10, 7.12
 • 2024: 15.02, 11.04, 06.06

VIKK-akadeemia päevad:

 • 2023: 21.09, 19.10, 23.11, 14.12
 • 2024: 18.01, 16.02, 21.03, 18.04, 16.05

Infopäevad „Lenda, lenda, Jüri!“  tulevastele õppijatele: 29.01 - 1.02.2024 

Uute õpilaste avalduste vastuvõtt: 

 • Suvine vastuvõtt statsionaarsesse õppesse internetis 01.04 - 28.06.2024
 • Suvine vastuvõtt mittestatsionaarsesse õppesse 01.04 - 9.08.2024
 • Dokumentide vastuvõtt Vana-Võidus 17. - 28.06.2024
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused 2. - 3.07.2024
 • Lisavastuvõtt statsionaarsersse õppesse 5. - 9.08.2024
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused 13.08.2024

Koostöötunnid töötajatele toimuvad igal esmaspäeval 8.15 – 9.40

Infokoosolekud töötajatele toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval kell 8.15 - 9.30

Üldkoosolekud toimuvad: 28.06.2024 ja 23.08.2024

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

2023 aastal:

 • 28. august– I perioodi algus
 • 28. august – 1. koolipäeva avaaktus I kursustele kell 11.00 aatriumis  
 • 29. august – kooli algus II-IV kursustele kell 9.10 aatriumis
 • 8. september - spordi- ja liikumispäev I kursustele
 • 15. september - tuleohutuse koolitus I kursustele, koos ülekoolilise evakuatsiooniõppusega kell 9.05- 11.35
 • 17. september - II poolaasta hinded lukus õppetoetuste määramiseks
 • 18.- 27. september - põhitoetuse avalduste esitamine
 • 19. september - riigikaitseõppe teemaline infotund I kursustele 9.05-10.40 (aatrium)
 • 19. september - esmaabi koolituspäev I kursuse õpilastele 11.00- 15.45
 • 27. september – VIKK akadeemia
 • 21. september - puudulike järelvastamiste tähtaeg
 • 28. september -  I kursuste õpilaste rebasteks ristimine
 • 29. september  – lastevanemate koosolek kell 14.00-15.00, järgnevad kohtumised grupijuhendajatega
 • 2.-8. oktoober – I kursuste riigikaitseõppe nädal
 • 2. oktoober – II perioodi algus
 • 5. oktoober – õpetajate päeva tähistamine
 • 13. oktoober – „Liivimaa õpib ja tänab“
 • 19. oktoober – VIKK akadeemia
 • 20. oktoober  I perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 23.-27. oktoober  – e-õppe nädal
 • 13. november – III perioodi algus
 • 23. november – VIKK akadeemia
 • 1. detsember -  II perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 13.-14. detsember - elektrikute kutsevõistlus „VV Särts“
 • 7. detsember - infotunnid õpilastele
 • 13. detsember - ÕF Jõululaat
 • 14. detsember – VIKK akadeemia
 • 21. detsember – III perioodi lõpp
 • 22. detsember – 7. jaanuar – jõuluvaheaeg

2024 aastal:

 • 8. jaanuar – IV perioodi algus
 • 12. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev – 104 aastat esimesest koolipäevast 
 • 12. jaanuar – hinded lukus I poolaasta õppetoetuste määramiseks
 • 18. jaanuar – VIKK akadeemia
 • 26. jaanuar – III perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 29.jaanuar - 1.veebruar -  avatud uste päevad “Lenda lenda Jüri!”
 • 12. veebruar – V perioodi algus
 • 14. veebruar – ÕF Sõbralaat
 • 15. veebruar – VIKK akadeemia
 • 26. veebruar – 1. märts – e-õppe nädal
 • 1. märts –  IV perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 21. märts – VIKK akadeemia
 • 18. märts –- VI perioodi algus
 • 5. aprill – V perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 17. aprill – VIKK akadeemia
 • 16.-18.aprill – müürseppade kutsevõistlus “Noor Meister”
 • 19. aprill karjääripäev lõpetavatele kursustele
 • 22.- 28. aprill – kevadvaheaeg
 • 22. aprill – eesti keele riigieksam
 • 29.aprill – VII perioodi algus
 • 2. mai – inglise keele kirjalik riigieksam
 • 6.-7.mai – inglise keele suuline riigieksam
 • 8. mai – ÕF Kevadlaat
 • 16. mai – VIKK akadeemia
 • 17. mai – VI perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 23. mai – matemaatika riigieksam
 • 3. juuni – VIII perioodi algus
 • 7. juuni – pannakse välja lõpukursuste hinded
 • 20.juuni - lõpeb päevane õppetöö I ja II kursusel
 • 21. juuni – hinnete seis II p. a. õppetoetuste määramiseks
 • 21. juuni – lõpuaktused
 • 25. - 28. juuni – täiendav õppetöö = suvetöö 
 • 28. juuni – õppetöö lõpp, kõik hinded on välja pandud 
 • 28. juuni – õppeaasta kokkuvõttev üldkoosolek
 • 30. juuni – VIII perioodi lõpp
 • 1. juuli – IX perioodi algus
 • 30. juuli  – IX perioodi lõpp
 • 31. juuli – uue õppeaasta 0 perioodi algus
 • 21.-23. august – täiendav õppetöö, suvetöö. järeleksamid
 • 23. august – üldkoosolek
 • 26. august – uue õppeaasta (2024/2025) algus

Õppetöö algus:

 • I kursusel 28. august 2023 kell 11.00
 • II ja III kursusel 29. august 2023  kell 9.10

Õppeperioodid:   

 • 0.p: 31.07. - 27.08.2023
 • 1.p: 28.08. - 01.10. 5 nädalat
 • 2.p: 02.10. - 12.11. 6 nädalat
 • 3.p: 13.11. - 22.12. 6 nädalat
 • 4.p: 08.01. - 11.02. 5 nädalat
 • 5.p: 12.02. - 17.03. 5 nädalat
 • 6.p: 18.03. - 21.04. 5 nädalat
 • 7.p: 29.04. - 02.06. 5 nädalat
 • 8.p: 03.06. - 28.06. 4 nädalat
 • 9.p: 01.07. - 28.07. 4 nädalat
 • 10.p: 29.07. - 25.08 4 nädalat

Tundide ajad:

 • 1. tund      8.15 – 9.00
 • 2. tund      9.10 – 9.55
 • 3. tund      9.56 – 10.40
 • 4. tund    10.50 – 11.35  
 • 5. tund    11.40 – 12.25  I kursuse lõuna
 • 6. tund    12.30 – 13.15  II ja III kursuse lõuna    
 • 7. tund    13.20 – 14.05
 • 8. tund    14.10 – 14.55
 • 9. tund    15.00 – 15.45
 • 10. tund  15.55 – 16.35
 • 11. tund  16.45 – 17.30
 • 12. tund  17.40 – 18.25
 • 13. tund  18.35 – 19.20
 • 14. tund  19.30 – 20.15

E-õppe nädalad: 

 • 23.-27. oktoober  
 • 26. veebruar – 1. märts

Vaheajad:                  

 • Jõuluvaheaeg  22.12.2023 – 07.01.2024
 • Kevadvaheaeg 22.04 - 28.04.2024
 • Suvevaheaeg  01.07– 25.08.2024
 • (Õppegruppide vaheajad võivad seoses sobiva ettevõttepraktika aja ja koha leidmisega eeltoodust erineda, täpsustused on õppetöö graafikus)

Riiklikud eksamid: 

 • kutseeksamid: 06.-18.02.2024, 29.05.-19.06.2024 (täpsed ajad on eksamite ajakavas)
 • 22.04.2024 eesti keel
 • 02.05.2024 inglise keele kirjalik
 • 06.-07.05.2024 inglise keele suuline
 • 23.05.2024 matemaatika

Kooli suured lõpetamised: 21.06.2024

 • arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus kell 11.00 (videoülekanne)
 • ehitusõppe osakond lõpuaktus kell 13.00 (videoülekanne)
 • auto- ja metalli õppeosakonna lõpuaktus kell 15.00 (videoülekanne)

Lastevanemate koosolek: 29.09. 2022 kell 14.00-15.00 (videoülekanne)

Infotunnid õppijatele:

 • 2023: 12.10, 7.12
 • 2024: 15.02, 11.04, 06.06

VIKK-akadeemia päevad:

 • 2023: 21.09, 19.10, 23.11, 14.12
 • 2024: 18.01, 16.02, 21.03, 18.04, 16.05

Infopäevad „Lenda, lenda, Jüri!“  tulevastele õppijatele: 29.01 - 1.02.2024 

Uute õpilaste avalduste vastuvõtt: 

 • Suvine vastuvõtt statsionaarsesse õppesse internetis 01.04 - 28.06.2024
 • Suvine vastuvõtt mittestatsionaarsesse õppesse 01.04 - 9.08.2024
 • Dokumentide vastuvõtt Vana-Võidus 17. - 28.06.2024
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused 2. - 3.07.2024
 • Lisavastuvõtt statsionaarsersse õppesse 5. - 9.08.2024
 • Vastuvõtukomisjonide vestlused 13.08.2024

Koostöötunnid töötajatele toimuvad igal esmaspäeval 8.15 – 9.40

Infokoosolekud töötajatele toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval kell 8.15 - 9.30

Üldkoosolekud toimuvad: 28.06.2024 ja 23.08.2024

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

2023 aastal:

 • 28. august– I perioodi algus
 • 28. august – 1. koolipäeva avaaktus I kursustele kell 11.00 aatriumis  
 • 29. august – kooli algus II-IV kursustele kell 9.10 aatriumis
 • 8. september - spordi- ja liikumispäev I kursustele
 • 15. september - tuleohutuse koolitus I kursustele, koos ülekoolilise evakuatsiooniõppusega kell 9.05- 11.35
 • 17. september - II poolaasta hinded lukus õppetoetuste määramiseks
 • 18.- 27. september - põhitoetuse avalduste esitamine
 • 19. september - riigikaitseõppe teemaline infotund I kursustele 9.05-10.40 (aatrium)
 • 19. september - esmaabi koolituspäev I kursuse õpilastele 11.00- 15.45
 • 27. september – VIKK akadeemia
 • 21. september - puudulike järelvastamiste tähtaeg
 • 28. september -  I kursuste õpilaste rebasteks ristimine
 • 29. september  – lastevanemate koosolek kell 14.00-15.00, järgnevad kohtumised grupijuhendajatega
 • 2.-8. oktoober – I kursuste riigikaitseõppe nädal
 • 2. oktoober – II perioodi algus
 • 5. oktoober – õpetajate päeva tähistamine
 • 13. oktoober – „Liivimaa õpib ja tänab“
 • 19. oktoober – VIKK akadeemia
 • 20. oktoober  I perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 23.-27. oktoober  – e-õppe nädal
 • 13. november – III perioodi algus
 • 23. november – VIKK akadeemia
 • 1. detsember -  II perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 13.-14. detsember - elektrikute kutsevõistlus „VV Särts“
 • 7. detsember - infotunnid õpilastele
 • 13. detsember - ÕF Jõululaat
 • 14. detsember – VIKK akadeemia
 • 21. detsember – III perioodi lõpp
 • 22. detsember – 7. jaanuar – jõuluvaheaeg

2024 aastal:

 • 8. jaanuar – IV perioodi algus
 • 12. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev – 104 aastat esimesest koolipäevast 
 • 12. jaanuar – hinded lukus I poolaasta õppetoetuste määramiseks
 • 18. jaanuar – VIKK akadeemia
 • 26. jaanuar – III perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 29.jaanuar - 1.veebruar -  avatud uste päevad “Lenda lenda Jüri!”
 • 12. veebruar – V perioodi algus
 • 14. veebruar – ÕF Sõbralaat
 • 15. veebruar – VIKK akadeemia
 • 26. veebruar – 1. märts – e-õppe nädal
 • 1. märts –  IV perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 21. märts – VIKK akadeemia
 • 18. märts –- VI perioodi algus
 • 5. aprill – V perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 17. aprill – VIKK akadeemia
 • 16.-18.aprill – müürseppade kutsevõistlus “Noor Meister”
 • 19. aprill karjääripäev lõpetavatele kursustele
 • 22.- 28. aprill – kevadvaheaeg
 • 22. aprill – eesti keele riigieksam
 • 29.aprill – VII perioodi algus
 • 2. mai – inglise keele kirjalik riigieksam
 • 6.-7.mai – inglise keele suuline riigieksam
 • 8. mai – ÕF Kevadlaat
 • 16. mai – VIKK akadeemia
 • 17. mai – VI perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 23. mai – matemaatika riigieksam
 • 3. juuni – VIII perioodi algus
 • 7. juuni – pannakse välja lõpukursuste hinded
 • 20.juuni - lõpeb päevane õppetöö I ja II kursusel
 • 21. juuni – hinnete seis II p. a. õppetoetuste määramiseks
 • 21. juuni – lõpuaktused
 • 25. - 28. juuni – täiendav õppetöö = suvetöö 
 • 28. juuni – õppetöö lõpp, kõik hinded on välja pandud 
 • 28. juuni – õppeaasta kokkuvõttev üldkoosolek
 • 30. juuni – VIII perioodi lõpp
 • 1. juuli – IX perioodi algus
 • 30. juuli  – IX perioodi lõpp
 • 31. juuli – uue õppeaasta 0 perioodi algus
 • 21.-23. august – täiendav õppetöö, suvetöö. järeleksamid
 • 23. august – üldkoosolek
 • 26. august – uue õppeaasta (2024/2025) algus