Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Autoplekksepp-komplekteerija

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1,5 aastatTase4
Õppeliikkutsekeskhariduse õpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1,5 aastatTase4

ESITA AVALDUS

Piisava arvu huviliste olemasolul võimalik ka töökohapõhise õppena õppida. Täpsemalt töökohapõhisest õppest https://vikk.ee/tule-oppima/toeoekohapohine-ope või tel 56489041

Eriala lühitutvustus: Autoplekksepp-komplekteerija tegeleb sõidukite kere ja sisustuse osandamise ja koostamisega, keevitus- ja jootetööde tegemisega, pindõgvendustööde ning keredetailide ühendamisega, klaasitööde tegemise ja plastdetailide töötlemisega.

Valikainetena on võimalik omandada lisateadmisi sõidukite kliimaseadmete käitlemise, mõlkide eemaldamine värvi kahjustamata, mootorsõidukite maalritööde aluste kohta, sõiduautode, mototehnika ja väiketehnika hoolduse ja remondi kohta ja teadmised kahjukäsitleja töö kohta.

 

Meie pakume: kaasaegset õppetöökoda ja laboreid, korralikku ühiselamut, head sööki,  sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.

 

Teilt ootame: huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

 

Pärast kooli: ootavad sind sõidukite kereremondiga tegelevad ettevõtted

 

 

Jaan Mätas