Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Bussijuht

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg6 kuudTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud

ESITA AVALDUS

 • mittestatsionaarne õpe

Eriala lühitutvustus:
Bussijuht tegeleb D-kategooria sõidukite juhtimisega, tunneb reisijate veoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni. Töö eeldab suhtlemist klientide ja kaastöötajatega.

Meie pakume
Kaasaegset õpikeskonda ja autoparki (Mercedes-Benz bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ning võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame
Huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli
Ootavad sind reisijate veoga tegelevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Jaan Mätas