Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Bussijuht

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskhariduse omandanud õppur, kelle tervislik seisund võimaldab juhtida D-kategooria sõidukit ja kes omab B-kategooria juhtimisõigustÕppeaeg6 kuudTase4

ESITA AVALDUS

Eriala lühitutvustus:
Bussijuht tegeleb D-kategooria sõidukite juhtimisega, tunneb reisijate veoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni. Töö eeldab suhtlemist klientide ja kaastöötajatega.

Meie pakume
Kaasaegset õpikeskonda ja autoparki (Mercedes-Benz bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ning võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame
Huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli
Ootavad sind reisijate veoga tegelevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Jaan Mätas