Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

CNC töötlemiskeskuse operaator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
Õppeliik kutseõpeÕppevormmittestatsionaarne (sessioonõpe)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg6 kuud Tase4Vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

ESITA AVALDUS

 • Mittestatsionaarne õpe (sessioonõpe)

Eriala lühitutvustus:
Õppija omandab teadmised ja oskused, mis võimaldab töötada oskustöölisena mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavaid detaile CNC töötlemiskeskusel.


Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.


Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.


Pärast kooli:
CNC töötlemiskeskuse operaator töötab puidu- ja mööblitööstuses. Karjääri on eriala lõpetajal võimalik teha lihtsast töömehest kuni tootmisüksuse juhini.

CNC töötlemiskeskuse operaator õppekava

CNC töötlemiskeskuse operaator rakenduskava

Anti Kivistik