Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Tule ja õpi õige amet õiges valdkonnas:

  • IT-õpe;
  • kokaõpe;
  • teenindusõpe;
  • autoõpe;
  • metalliõpe;
  • ehitusõpe;
  • mööblirestauraatori õpe;
  • elektriõpe;
  • kutsevaliku õpe.

Meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programm "Tööta ja õpi!".  Tutvu toetuse saamise tingimustega SIIN.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Ehituspuusepp - 2 a (sessioonõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseAvalduste vastuvõtt SAIS keskkonnas
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aastatTase4Avalduste vastuvõtt SAIS keskkonnas01.04. kuni 20.08.2023

ESITA AVALDUS - Ehituspuusepp - 2 a (sessioonõpe)

Vastuvõtu vestlus toimub 22.08.2023 vastavalt SAISi poolt pakutud kellaajale.

Ehituspuusepa mIttestatsionaarne õpe toimub kahe aasta jooksul kord kuus nädalase sessioonina, reeglina E-R 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Lisaks tuleb läbida 19 nädala pikkune ettevõttepraktika ehituspuusepa töid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Kokku toimub koolis aasta jooksul 10 nädalast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam.

Õppekava lühitutvustus

Ehituspuusepa kutseõppekava läbimisel õpilane väärtustab valitud kutset ja eriala; on kursis omandatud kutse arengusuundadega; ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju. Ehituspuusepad paigaldavad ka parkett- ja puitpõrandaid. Ehituspuusepp järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õpingud lõpevad Ehituspuusepa 4. taseme kutseeksamiga

Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Teilt ootame
head käelise tegevuse oskust, arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust.

Pärast kooli
võib eriala lõpetanu töötada ehituspuusepana erinevatel ehitusobjektidel, samuti puidumasintöötlejana puiduettevõtetes.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

Õppekava. Ehituspuusepp - 2 a

Rakenduskava. Ehituspuusepp - 2 a (sessioonõpe)

 

Anti Kivistik