Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Elektrik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud
Õppeliikkutseõpe Õppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastatTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastatTase4vastuvõttKoostöös tööandjaga

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

ESITA AVALDUS 

Statsionaarne koolipõhine õpe 

Mittestatsionaarne koolipõhine õpe

Eriala lühitutvustus:
sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes, ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame 
huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli
ootab sind töö energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- vms ettevõtetes.

Info: Toomas Lükk, elektriku eriala juhtõpetaja 

 •       tel: 5059144
 •       toomas.lukk@vikk.ee

Anti Kivistik, ehitusõppe osakonna juhataja