Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Hoone tehnosüsteemide ehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutsekeskharidusÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4Vastuvõttkuni 30.09.2019
ÕppeliikkutseharidusÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastatTase4Vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu

ESITA AVALDUS

 

26. juunil 2018 olid VIKKis koos Viljandimaa keskkonnatehnika töid tegevate ettevõtete juhid. Nende otsus oli - põhikooli lõpetajad, kes asuvad õppima VIKKis hoonete tehnosüsteemide ehitust või ventilatsioonitehnikat, saavad lisaks kooli stipendiumile ka ettevõtjate stipendiumi.

I poolaastal 160.- € kuus, alates jaanuarist 100.- kuus. Stipendiumi makstakse 10 kuud.

Eriala lühitutvustus:
Hoonete tehnosüsteemide ehitaja paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Ta vastutab selle eest, et torustikud ei leki ja nimetatud süsteemid on korras. Keskkonnatehnika lukksepp võib spetsialiseeruda torude monteerijaks, torude paigaldajaks või torulukksepaks.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
ootab sind töö keskkonnatehnika-, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades. Kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

Rein Kalda