Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

IT-süsteemide nooremspetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutsekeskharidusÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4vastuvõttVastuvõtt 2021 on lõppenud
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastatTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

Õppe- ja rakenduskavad

Päevaõpe, õppekava ja rakenduskava

Kaugõpe, õppekava ja rakenduskava

ESITA AVALDUS

 • põhihariduse baasil
 • keskhariduse baasil  

NB! Kandideerimiseks on vajalik läbida eelnev e-kursus "Arvutite riistvara alused", maht ca 8 h. Link ja võti avanevad sais.ee avalduse lehel. 

Eriala lühitutvustus:
IT-süsteemide nooremspetsialisti õppe käigus omandatakse teadmised arvutite ehitusest, operatsioonisüsteemidest, arvutivõrkude ehitamisest ja seadistamisest ning programmeerimise alustest.
IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

Keskhariduse baasil kaugõpe toimub 4-nädalaste tsüklitena: esimene nädal 3 päeva koolis ja järgnevad 3 nädalat iga nädal 1 päev videotunde. 

Meie pakume:
kaasaegseid õppetöövahendeid, moodsat õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega. 

Teilt ootame:
huvi uute tehnoloogiate ja teadmiste omandamise vastu.

Soovitatavad tööriistad:

Õppetöö toimub lisaks klassiruumile ka iseseisva tööna ja distantsõppes.

Õppimisele aitab kaasa järgneva olemasolu:

 • Kaasaegne arvuti, mille on vähemalt 4 tuumaline CPU, muutmälu (RAM) 16GB ja SSD 100GB vaba ruumiga.
 • Interneti kasutamise võimalus kodus.
 • Mälupulk: 32 GB USB 3.0

Pärast kooli:
ootavad teid IT-ga tegelevad ettevõtted. Võimalus on jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis.

Tiina Tambet