Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kinnisvarahooldaja UUS

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg 1 aastaTase3Vastuvõttvastuvõttu ei toimu

ESITA AVALDUS - õppegruppi ei avata.

Kutseõpe

 

Kinnisvarahooldaja töö sisuks on hoonete ja rajatiste hooldus- ja remonttööde tegemine.
Kinnisvarahooldajale õpetatakse mitmeid igapäevaelus vajalikke algteadmisi ja -oskusi
erinevate töödes. Töö eeldab jooniste ja skeemide lugemisoskust ning tööks vajalike
materjalide kuluarvutusi.


Kinnisvarahooldaja järgib töö tegemisel tootja kasutusjuhendeid, hoolduskava ja
hooldusplaani, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib
keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale
säästlikult.


Töös on olulised koostöö ja osalemine meeskonnatöös. Kinnisvarahooldaja kasutab
infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti keeles.
Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes
praktikal. Töökohapõhise õppevormi puhul on praktika osakaal vähemalt kaks kolmandikku
õppekava mahust.

Anti Kivistik