Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kiviehitiste restauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
Õppeliik kutseõpeÕppevorm mittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg 1 aastaTase5Vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne töökohapõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aastaTase5Vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu

ESITA AVALDUS -

töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Kiviehitiste restauraatori eriala õpingud sisaldavad kiviehitiste restaureerimist, renoveerimis, konserveerimist ja hooldust. Restauraatori eriala õpilane  tunneb nende tööde ajaloolist ja tänapäevast tehnoloogiat ning materjale. Restauraatori elukutse annab tööd ajalooliste hoonete taastamisel ja ümberehitamisel lisaks annab võimaluse tegutseda tavaehituses. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks. 

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada kiviehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Anti Kivistik