Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kiviehitiste restauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
Õppeliik kutseõpeÕppevorm mittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg 1 aastaTase5
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne töökohapõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aastaTase5

ESITA AVALDUS - vastuvõtt on lõppenud

Eriala lühitutvustus: Kiviehitiste restauraatori eriala õpingud sisaldavad kiviehitiste restaureerimist, renoveerimis, konserveerimist ja hooldust. Restauraatori eriala õpilane  tunneb nende tööde ajaloolist ja tänapäevast tehnoloogiat ning materjale. Restauraatori elukutse annab tööd ajalooliste hoonete taastamisel ja ümberehitamisel lisaks annab võimaluse tegutseda tavaehituses. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks. 

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada kiviehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Rein Kalda