Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
Õppeliik kutsekeskharidusÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud
ÕppeliikkutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekspõhiharidus Õppeaeg2 aastatTase4vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud

ESITA AVALDUS

 • statsionaarne koolipõhine õpe põhihariduse baasil - on veel paar vaba õppekohta, lisainfo osakonnajuhilt
 • sessioonõpe 

Õppe- ja rakenduskavad

Sessioonõppe (kutseõppe) õppekava ja rakenduskava

Päevaõppe (kutsekeskharidusõppe) õppekava ja rakenduskava

Koka põhitööks on erinevate külmade ja soojade roogade ning jookide valmistamine ja serveerimine  etteantud retseptide alusel.  Kokk käitleb toorainet ja toitu säästlikult ning  valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele. Kokk on oma töös korrektne, täpne, puhas ja töötab meeskonnas. Kokk vastutab oma töö tulemuse ja kliendi rahulolu eest.

Kokk töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes: suurköök, söökla, kohvik, restoran, pubi, baar, kiirtoitlustusettevõte, catering-ettevõte. 

Õppesisu

 •    Toitlustusvaldkonna õpingute alused
 •    Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 •    Toitlustamine
 •    Menüü planeerimine
 •    Praktiline töö suurköögis
 •    Menüü koostamine ja kalkulatsioon
 •    Toiduvalmistamine, nõudepesu, puhastamine ja koristamine
 •    Praktiline töö restoranis
 •    Praktika
 •    Valikõpingud

Meie pakume

kaasaegseid õpitubasid ja mitmekülgset keskkonda sündmuste ja tähtpäevade korraldamisel. Võimalus on saada ettevalmistus oma ettevõtte loomiseks. Õpingute lõpus sooritatakse koka EKR 4. taseme kutseeksam. Õppeperioodi ajal on võimalik ööbida kooli kaasaegses õpilaskodus. Võimalus stipendiumiks. Vaba aega saab sisustada sportimise ja erialaringide tegevustega.

Teilt ootame

huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, head stressitaluvust, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Kasuks tuleb arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Vajalik on hea füüsiline tervis ja vastupidavus. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.

Pärast kooli

ootavad sind tööle toitlustusettevõtted (suurköök, söökla, kohvik, restoran, pubi, baar, kiirtoitlustusettevõte, catering-ettevõte) kogu Euroopa Liidus sinu uute ideede ja heade oskustega, mida oled omandanud erialal. Koka ametikohalt on võimalik edasi areneda näiteks vahetusevanemaks, peakokaks või köögi juhatajaks.

Tiina Tambet