Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Korstnapühkija

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutseharidusÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg6 kuudTase 4vastuvõttvastuvõtt avatakse sügisel 2020
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutseharidusÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekstingimused puuduvadÕppeaeg6 kuud Tase3vastuvõtt

ESITA AVALDUS

töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus:
Korstnapühkija amet on julgete inimeste töö ja väga vastutusrikas. Korstnapühkijal tuleb vastutada, et peale töö teostamist oleks kütteseadmed  järgneva aasta jooksul tuleohutud. Töö nõuab ka pidevat enesetäiendust, sest kütteseadmete valik uueneb kiiresti ning korstnapühkija peab kogu aeg kursis olema, milliseid vahendeid uute seadmete juures kasutada tohib.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides. Õppetöö toimub kolmel korral nädalaste sessioonidena. Ülejäänud õppetöö toimub ettevõttes. 

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, valmidust tööks kõrgustes ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli:
On teil võimalus käia katuseid mööda, töötada FIE-na.

Anti Kivistik