Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kutsevaliku õpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppetaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaegkuni 6 kuudÕppetase2Vastuvõttvastuvõttu ei toimu
ÕppeliikkutsõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaegkuni 1 aastaÕppetase2Vastuvõttkuni 08.08.2021

ESITA AVALDUS

Kutsevaliku õpe 1 aasta 

Kutsevaliku õpe 6 kuud -  õppegruppi ei avata. 

 

Mis on kutsevaliku õpe?

Kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus omandatakse erialased algteadmised ning valmisolek õpingute jätkamiseks ja/või tööturule siirdumiseks.

Kes sobib õppima?

- ei ole lõpetanud põhikooli aga oled 17- 25 aastane

- oled lõpetanud põhikooli aga Sa ei tea, mis eriala Sa õppida tahaksid

- oled katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis

- Sinu tervislik seisund piirab Su valikuid ning Sa ei tea, mis Sulle töö - ja karjäärimaailmas üldse sobib (HEV õppija)

- Sa ei tööta ega õpi 

Miks on 2 õppekava: 30 EKAP ja 60 EKAP. Kumb mulle sobib?

30 EKAPiline õppekava on 6 kuuline õpe, mis sobib ennekõike noorele, kes ei tea, mis eriala talle sobiks.

60 EKAPiline õppekava on 1 aastane õpe, mis sobib ennekõike haridusliku erivajadusega noorele, kes vajab toetatud tuge lisaks juurde oma eriala otsingul.

Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

 

Tundub huvitav ja tahad veel küsida, siis info saad: 

Ülle Kramer