Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Kutsevaliku õpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppetaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaegkuni 6 kuudÕppetase2Vastuvõttkuni 10.08.2020

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Valikuid on palju, infokülluses raske orienteeruda ning nii võib tekkida kartus, et valitakse endale sobimatu eriala. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevaliku õpe, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut põhikoolist edasisele haridusteele või tööturule.

Kuni ühe-aastase programmiga toetatakse õppurite üldoskuste arendamist ning sobivate erialavalikute tegemist. Õppuritele pakutakse karjääriõpet, -infot ja -nõustamist, praktilist kutseoskuste õpet, et erialadega paremini tuttavaks saada ning vajadusel ka tasandusõpet põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeel). Lisanduvad vajalikud tugiteenuseid nagu psühholoogiline jm nõustamine ning silmaringi laiendavad tegevused nagu õppekäigud jms.

Sihtrühm on

- noored, kes pole pärast põhikooli lõppu läinud ei edasi õppima ega ka tööle;

- kutseõppe ja gümnaasiumi katkestanud;

- erivajadusega ja välismaalt pärit noored;

Tundub huvitav? Uuri täpsemalt ja küsi infot:

Maili Mäehunt