Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Maaler UUS!

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidus Õppeaeg1 aastatTase4Vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud

ESITA AVALDUS

Kutseõpe 

 

Maalri õppetöö algus: 27.09.2021

Oskused ja teadmised mida omandad:

 • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
 • Seinte katmine rullmaterjalidega  
 • Dekoratiivviimistlus
 • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused
 • Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused
 • Krohvimistööd

Võimalused tööturul

 • Maaler, ehitusviimistleja


Maaler töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes. Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.


Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.Õppetöö toimub Viljandi Kutseõppekeskuses,Vana –Võidu, Looduse tee 2 „ Maaler tase 4 rakenduskava“ (LINK) kohaselt.

Lisainfo/õppima asumine:


Ehitusõppe osakonna juhataja
Anti Kivistik;   anti.kivistik@vikk.ee,  tel. 5026621

Juhtõpetaja
Kait Aidnik; kait.aidnik@vikk.ee  ,tel: 56690595

Maaler õppekava

Maaler rakenduskava

 

Anti Kivistik