Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Mööblirestauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
Õppeliik kutseõpeÕppevorm mittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg 2 aastatTase4

ESITA AVALDUS 

Eriala lühitutvustus:
Sadulsepp annab uue elu vanadele diivanitele, tugitoolidele, tumbadele jm pehmele mööblile. Sadulsepa tööks on pehme mööbli või pehmenduselementide valmistamine, remontimine ja restaureerimine.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
head käelise tegevuse oskust, arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust.

Pärast kooli 
on võimalus luua oma ettevõte, mis tegeleb pehmemööbli restaureerimisega või töötada sadulsepana pehmemööblit valmistavas ettevõttes. Sadulsepad leiavad tööd pehmet mööblit tootvates ja remontivates ettevõtetes, võivad töötada auto- ja lennukitööstuses, laevanduses ning teistes ettevõtetes, mis tegelevad oma toodete polsterdamisega.

Rein Kalda