Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Mööblirestauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
Õppeliik kutseõpeÕppevorm mittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg 2 aastatTase4Vastuvõttvastuvõtt 2021 on lõppenud

ESITA AVALDUS 

 • mittestatsionaarne õpe

 

Eriala lühitutvustus:

mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõttetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel.

Ta tunneb mööbli ajalugu, oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid.

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, maitsvat toitu, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame: 

head käelise tegevuse oskust, arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust. Mööblirestauraatorilt eeldatakse veel ruumilist kujutlusvõimet.

Pärast kooli:

on võimalus luua oma ettevõte, mis tegeleb pehmemööbli restaureerimisega või töötada mööblirestaureerijana pehmemööblit valmistavas ettevõttes.

Mööblirestauraatorid leiavad tööd pehmet mööblit tootvates ja remontivates ettevõtetes, võivad töötada auto- ja lennukitööstuses, laevanduses ning teistes ettevõtetes.

Mööblirestauraatori erialal õpitakse eelkõige:

 1. mööbli ajalugu
 2. pehme mööbli restaureerimist ( sadulsepatöid)
 3. puidu käsitsi- ja masintöötlemist
 4. mööbli viimistlustöid
 • Toetavateks õppemooduliteks on muuhulgas:
 1. spoonimine
 2. intarsia koostamine
 3. puidulõige 

Anti Kivistik