Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Päikesepatareide paigaldaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
Õppeliik kutseõpeÕppevorm sessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg3 kuudTase 4
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine jätkuõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 kuudTase 4

ESITA AVALDUS - vastuvõtt on lõppenud

Eriala lühitutvustus:

Päikesepatareide paigaldaja  töötab oskustöölisena fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemid) paigaldamisega tegelevates ettevõtetes.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit ,sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

 

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

 

Teilt ootame:

huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

 

Pärast kooli:

ootab sind töö energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus või muudes ettevõtetes.

Rein Kalda