Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Palkmajaehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase3vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu
ÕppeliikkutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aastaTase3vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

Eriala lühitutvustus:

palkmaja ehitaja ehitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkmaju. Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui väliskeskkonnas, mistõttu on vajalik hea tervis ja füüsiline vastupidavus.

Meie pakume 
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
võib eriala lõpetanu töötada palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes.

Rein Kalda