Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Pehme mööbli valmistaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine / mittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg 1 aastaTase4Vastuvõttvastuvõtt avatakse sügisel 2020

ESITA AVALDUS

töökohapõhine õpe 

Eriala lühitutvustus:
pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes töötab pehme mööbli tootmisega tegelevas ettevõttes. Võimalik on asuda õppima aastasele õppekavale, kus õpitakse kõiki pehme mööbli tootmisega seotud osakutseid alates karkassi koostamisest kuni pakkimiseni. Võib valida ka ainult soovitud osakutsed, mida saab õppida lühema õppeajaga. Juba õpingute ajal on reaalne võimalus tööks ettevõttes, sest õpingud sisaldavad suures mahus praktikat. Aastasel ja pooleaastasel õppekaval on valikainena võimalik omandada oskused vana mööbli remontimiseks.

Meie pakume
kaasaegset õppetöökoda ja praktikaettevõtteid, korraliku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega; tasuta bussisõitu Viljandi maakonnas, kaugemalt tulijatele sõidukompensatsiooni kaks korda kuus.

Teilt ootame:
Huvi valitud eriala vastu, soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli 
on eriala omandanul võimalik rakendada saadud teadmisi ja kogemusi ettevõtetes, mis tegelevad pehme mööbli, sh madratsite tootmisega. Vastavalt õpitule leiab ameteid alates karkassi koostajast kuni tootmismeistrini. Pehme mööbli tootmine on Eestis üks arvestatavaid ekspordivaldkondi. Samuti kasvab müük kodumaisel turul.

Anti Kivistik