Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Tule ja õpi õige amet õiges valdkonnas:

  • IT-õpe;
  • kokaõpe;
  • teenindusõpe;
  • autoõpe;
  • metalliõpe;
  • ehitusõpe;
  • mööblirestauraatori õpe;
  • elektriõpe;
  • kutsevaliku õpe.

Meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programm "Tööta ja õpi!".  Tutvu toetuse saamise tingimustega SIIN.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Plaatija - 0,5 a (sessioonõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseAvalduste vastuvõtt SAIS keskkonnas
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg6 kuud Tase4Avalduste vastuvõtt SAIS keskkonnas01.04. kuni 17.09.2023
 

ESITA AVALDUS - Plaatija - 0,5 a (sessioonõpe)

Vastuvõtu vestlus toimub 21.09.2023 vastavalt SAISi poolt pakutud kellaajale.

Õppekorraldus ja õppetöö liigid
Mittestatsionaarne õpe toimub kord kuus nädalase sessioonina, reeglina E-R 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Lisaks tuleb läbida 6 nädala pikkune ettevõttepraktika plaatimistöid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Kokku toimub koolis aasta jooksul 6 nädalast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam.

Eriala lühitutvustus
Plaatimine kui üks oluline osa  ehitusviimistluse erialast on väga populaarne. Põhjuseks on soe töökoht ja mõnus töö - plaatijad töötavad üldjuhul soojas ruumis, valmistavad ette ja katavad erinevaid pindu plaatidega. Tööd jätkub kogu eluks, sest vanad elamud vajavad pidevalt uuendamist ning ka uusi elamispindu tuleb aina juurde. Hea plaatija on hinnatud spetsialist nii uusehitiste viimistlustöödel kui ka vannitubade, saunade, köökide ja teiste ruumide remontimisel. Plaatija töös tuleb kasuks tugev matemaatiline mõtlemine ja ruumitaju, mis võimaldab teha sobilikke plaadijaotusi. Teisalt kulub marjaks ära ka kunstnikusilm, mis tabab sümmeetriat ja näeb värvidemängu. Sõltuvalt tööst tuleb samaaegselt osata täpselt jooniseid lugeda, eos võimalikke puudusi märgata, arvestada erinevate aluspindadega ja sobivusel pakkuda ka iseseisvalt parimaid tehnilisi lahendusi või värvikombinatsioone.

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides. 

Õppetöö algab novembris 2023 a.

Pärast kooli
Enamik plaatijaid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega plaatija on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Lisainfo: Kait Aidnik, ehitusviimistluse erialade juhtõpetaja. Tel:56690595; kait.aidnik@vikk.ee

Õppekava. Plaatija 0,5 a

Rakenduskava. Plaatija 0,5 a (sessioonõpe)

 

Anti Kivistik