Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüstemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Pottsepp-Sell

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikkutseharidusÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg6 kuud

Pottsepp on tinglikult öeldes iga kodu tulevaim, kes oma teadmiste ja oskustega hoiab tule just seal, kus on selle koht – koldes.
Pottsepast sõltub sõna otseses mõttes Teie enda ja Teie kodu tuleohutus.

Meie pakume:
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus,
head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.


Teilt ootame:
korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on
vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.


Pärast kooli:
ootavad sind kõik veel ehitamata või parandamist vajavad ahjud, kaminad ja muud
küttekolded.

Anti Kivistik