Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Puhastusteenindaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne töökohapõhine õpeEeldus alustamisekspõhihariduse nõudetaÕppeaeg1 aastaTase3

Õpe

  • põhihariduse nõudeta kutseõpe
  • õppeaeg 1 aasta
  • töökohapõhine õppevorm

Õppesisu

  • Sissejuhatus puhastusteeninduse kutseõpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine
  • Tekstiilide hooldamine
  • Puhastusteeninduse praktika

Meie pakume

võimalust teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppetöö toimub kaasaegsetes ja mitmekülgsetes õpitubades. Õpingute käigus saab õppija ettevalmistuse, et sooritada puhastusteenindaja EKR 3. taseme kutseeksam. Õppeperioodi ajal on võimalik ööbida kooli kaasaegses õpilaskodus. Vaba aega saab sisustada sportimise ja erialaringide tegevustega.

Teilt ootame

huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, lojaalsust, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.

Pärast kooli

ootavad sind tööle majutusettevõtted (hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus) Euroopa Liidus sinu uute ideede ja heade oskustega, mille  oled erialal omandanud.

Tiina Tambet