Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Puitehitiste restauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
Õppeliik kutseõppe jätkuõpeÕppevorm sessioonõpeEeldus alustamisekskutsekeskharidus ehituse valdkonnas Õppeaeg 1 aastaTase5vastuvõttvastuvõttu ei toimu

ESITA AVALDUS

koolipõhine mittestatsionaarne õpe (sessioonõpe) - õppegruppi ei avata. 

 

Eriala lühitutvustus: See on amet, mis aitab säilitada ajaloolise kultuuriväärtusega hooneid. Restauraator on moodne meister, kes parandab ajaloolise puitehitise nii, et säilib selle ehedus ja ilu. Hea meister tunneb nii traditsioonilisi kui moodsaid ehitusvõtteid. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada puitehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Õppekava: Puitehitiste restauraator

Rakenduskava: Puitehitiste restauraator

Anti Kivistik