Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Puitehitiste restauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
Õppeliik kutseõpeÕppevorm sessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg 1 aastaTase5
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg

ESITA AVALDUS

Eriala lühitutvustus: See on amet, mis aitab säilitada ajaloolise kultuuriväärtusega hooneid. Restauraator on moodne meister, kes parandab ajaloolise puitehitise nii, et säilib selle ehedus ja ilu. Hea meister tunneb nii traditsioonilisi kui moodsaid ehitusvõtteid. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada puitehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Rein Kalda