Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

  • metallitööd;
  • puiduerialasid;
  • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
  • autondust;
  • auto- või bussijuhtimist;
  • ehitust;
  • elektritööd;
  • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
  • pehmemööbli valmistamist;
  • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Puukäsitööline UUS!

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudeta, vanus vähemalt 17 aÕppeaeg1 aastaTase3Vastuvõttvastuvõttu ei toimu

Kool taotleb õppe läbi viimise õigust Kunst ja käsitöö valdkonnas. Avalduste vastuvõtt uuele õppekavale avatakse 2022 kevadel, õppetöö algus 01.09.2022. 

 

Oskused ja teadmised, mida omandad
•    Tappseotiste valmistamine
•    Puiduõpetus
•    Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus
•    Intarsia ja puidulõike tehnikad
•    Treimistööd
•    Täispuidust traditsiooniliste mööbliesemete valmistamine

Puukäsitööline teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist. (Kutsestandard, Puukäsitööline tase 3)


Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Õpingute jooksul tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Puukäsitööline, tase 3 kutse. Puukäsitöölise eriala on mõeldud eelnevalt lihtsustatud õppekava lõpetanutele.

Meil on


Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti, nt. käia jõusaalis, spordihoones, auto-moto ringis jne.


Teilt ootame


Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ja teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja rõõmsat meelt.

Õppetöö ajad


Õppetöö toimub statsionaarses õppes, E-R kell 9.05-16.25. Õppetöö ajal on võimalik õpilasel elada kooli ühiselamus.

Sisseastumine
•    Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
•    Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus ja erialale sobivuse test.
•    Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:
•    erialale vastav tööriietus
•    turvajalatsid
Soovitused tööriietuse ja turvajalatsite kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

 

Lisainformatsiooni saad


Ehitusosakonna juhatajalt: Anti Kivistik
anti.kivistik@vikk.ee
+372 5026621

Juhtõpetajalt: Anneli Silm
Anneli.silm@vikk.ee
+372 53090130


Õppetöö toimub Viljandi Kutseõppekeskuses,Vana –Võidu, Looduse tee 2 „ Puukäsitööline , EKR tase 3 rakenduskava“ kohaselt.

Puukäsitööline õppekava

Puukäsitööline rakenduskava

Anti Kivistik