Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Saeraamijuht

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
Õppeliik kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg6 kuudTase4
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg6 kuudTase4

ESITA AVALDUS

  • töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus:

saematerjali tootja ja töötleja kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõutavale, hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele.

Saematerjali tootja ja töötleja juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele, kontrollib hööveldatud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:

huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli:

Saematerjali tootja ja töötleja töötab puidutööstuses. Karjääri on eriala lõpetajal võimalik teha lihtsast töömehest kuni tootmisüksuse juhini.

Rein Kalda