Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Tööjuht

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik kutseõpeÕppevorm statsionaarne töökohapõhine õpeEeldus alustamiseks2. Kutsestandardis määratud spetsialiseerumisele vastav „Ehitusjuht III“ kutsetunnistus ja vähemalt 2 aastane töökogemus viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3-liikmelise töökollektiivi juhina (eestööline, brigadir, meister, tööjuht vms.)Õppeaeg1 õppeaasta

Õppekava koostamise tingis  OSKA http://oska.kutsekoda.ee/field/ehitus/  raporti tulemustest tulenev tööturu vajadus keskastme juhtide järele.

Õppekava lõpetajal on võimalus jätkata õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppekaval „Ehitusjuht“, tase 6