Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüstemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 35 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Ventilatsioonilukksepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
Õppeliik kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg 1 aastaTase 4VastuvõttHetkel vstuvõttu koolipõhisesse õppesse ei toimu
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamiseks keskharidusÕppeaeg 1 aastaTase 4VastuvõttHetkel vstuvõttu koolipõhisesse õppesse ei toimu
ÕppeliikkutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase4VastuvõttHetkel vstuvõttu koolipõhisesse õppesse ei toimu

ESITA AVALDUS

 • töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus:

ventilatsioonilukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste ventilatsiooniseadmeid.

Ta vastutab selle eest, süsteemid on korras. Ventilatsioonilukksepp võib spetsialiseeruda keskkonnatehnikuks

 

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

 

Teilt ootame:

huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

 

Pärast kooli:

ootab sind töö keskkonnatehnika-, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades.

Kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

Anti Kivistik