Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

 

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Draama ja improvisatsioon

Toimumispäevad: neljapäev

Koolitaja: Ryan D. S. Sandberg

Ruum: PM209

Huviring on mõeldud neile, kes soovivad saada juurde esinemisjulgust ning arendada oma esinemisoskusi laval või kaamera ees. Ringitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.30-18.15. Ringi juhendab Ryan D. S. Sandberg (inglise keeles).

Ringiga liitumiseks ja ringi toimumisaegade teadasaamiseks võta juhendajaga ühendust!

 

Acting and Improv

Loosen up with theatre and improv; become more confident in public speaking; improve your acting skills both on stage and in front of the camera.

Anna oma osalemissoovist juhendajale märku: