Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks

Toimumispäevad: esmaspäev

Koolitaja: Rein Ruus

Ruum: PM206

Sihtgrupp: Matemaatika riigieksami sooritajad 2022/2023. õppeaastal

Huviringi on oodatud õpilased, kes soovivad täiendavalt valmistuda matemaatika riigieksamiks. Tundides vaadatakse läbi riigieksami sooritamiseks vajalikud teemad (tõenäosuse leidmine, avaldised, trigonomeetria, funktsioonid jpm). Tähelepanu pööratakse rohkem nendele teemadele, mida kutsekoolis matemaatika tavatundides kas ei käsitleta. Ringitundides osalemine aitab õppijal kinnistada ja laiendada oma seiseid ainealaseid teadmisi, ikka selleks, et saada lisakindlust riigieksami edukaks sooritamiseks.

Vajalik on anda oma osalemissoovist eelnevalt juhendajale teada kirjutades aadressil rein.ruus@vikk.ee