Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

IT-klubi (Digiring)

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Robertallan Tuisk

Ruum: PM140

Toimumispäevad: Kord nädalas, kolmapäeviti

Koolitaja: Robertallan Tuisk

Ruum: PM-140

IT-klubi sobib kõigile, kes tunnevad huvi arvutite/nutiseadmete ja nendega seotud võimaluste vastu. Tundides puututakse kokku erinevate teemadega, milleks on näiteks lihtsamate arvutimängude loomine ja nende katsetamine. IT-klubis õppija saab diginutikaks (arvutiõpetus), hea ülevaate lihtsamate arvutimängude loomisest, programmeerimise alustest. Teadmisi saadakse veel paljust muust IT-ga seotust, mille vastu osalejad huvi üles näitavad (nt Kontoritöö tarkvara (MS Office sh Word, Excel, PowerPoint jne)). 

IT- ja arvutihuvilised kogunevad kord nädalas kell 15:50-18:30. Ringi juhendab Robertallan Tuisk (eesti ja vene keeles). 

IT-klubiga liitumiseks võta juhendajaga ühendust e-maili teel robertallan.tuisk@vikk.ee või tule kohale! 

 

IT-klubi Digiring annab fantaasiale tiivad!