Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Jalgpall, saalihoki

Toimumispäevad: esmaspäev

Koolitaja: Marko Liiva

Ruum: võimla

Trennid toimuvad esmaspäeviti kell 15.45-18.00 võimlas Marko Liiva juhendamisel.

Saalihoki on ülipõnev spordiala, mis sobib harjutamiseks igaühele. Trennis osalevad meie kooli tüdrukud, poisid ja ka õpetajad. Saalihoki on väga tehniline ala, mis nõuab palju osavust, koordinatsiooni ja kiirust. Seda me siis proovimegi harjutuste ja võistkondlike mängudega arendada. Võistleme koolisiseselt, maakonnas ja kutsekoolide vahel.