Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Mõttemängud

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Rein Ruus

Ruum: PM206

Mõttemängude huviring alustab tegevust oktoobrist, kolmapäeviti kell 16.30. Juhendaks on Rein Ruus. 

Mõttemängude huviringis mängitakse mitmesuguseid mänge ning toimuvad ka male, kabe turniirid ja sudoku võistlused 

Huviringi tasub kõigil huvilistel tulla, sest mõttemängud arendavad mälu ja tähelepanu, loogilist ja kujundilist mõtlemist. 

Kirjuta juhendajale aadressil rein.ruus@vikk.ee, kui soovid huviringis osaleda.