Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Paberikunst

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Sirje Kahem

Ruum: TM104

Paberikunsti huviringis valmivad kaunid kaardid tähtpäevadeks, kinkekarbid, albumid ja muud toredad paberist-papist valmistatud asjad. Ringitundides õpitakse tundma materjale ja erinevaid paberikunsti tehnikaid, kasutama tööriistu ning mitmeid erinevaid kaunistuselemente.

 

Ringitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.00-17.30. Ringitööd juhendab Sirje Kahem.