Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Tantsuring

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Ryan D. S. Sandberg

Ruum: PM209

Esmakohtumine tantsuhuvilistega 22/23 õppeaastal leiab aset kolmapäeval 19.10. Huvilistel kirjutada ryan.sandberg@vikk.ee. 

Tantsuring sobib kõigile, kellele meeldib tantsida ning kes tahavad prooviga erinevaid stiile, olgu selleks siis klassikaline tants, hip hop, street dance jne. Tunni sisu ehk tantsustiilide valik tehakse ringitundides ühiselt. Tantsuringis areneb õppija rütmitunnetus ja liikumisoskus. Osavõtt annab juurde ka lavalist julgust ning arendab eneseväljendusoskust.

Huvilised saavad kokku kord nädalas.

Anna oma osalemissoovist juhendajale märku: