Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole). Õppeaastal 2019/2020 alustavaid huviringe tutvustatakse õpilastele 10. oktoobril toimuvates infotundides.

Koomiksi loomine

Toimumispäevad: esmaspäev

Koolitaja: Mari-Liis Seer

Ruum: kokkusaamine raamatukogus

Koomiksi huviring on loominguline ja hariv. Huviringis osalemine annab ülevaate koomiksite kavandamisest koomiksi loomiseni. Räägime kasutatavast sõnavarast ja elementidest, erinevatest tehnilistest teostamise võimalustest, sisu ja vormi lahendustest. Oodatud on kõik huvilised ning osalemisel ei ole joonistusoskus oluline.

 

Esimene ringitund toimub 7. oktoobril. Osalejad kogunevad esmaspäeviti kell 16.00 raamatukogus, kust suundutakse üheskoos edasi õpperuumi.

Ringitundidega liitumiseks võta ühendust juhendaja Mari-Liis Seeriga.