Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Videoülesvõtted

Toimumispäevad: Kokkuleppel juhendajaga

Koolitaja: Ryan D. S. Sandberg

Ruum: PM209

Esmakohtumine 22/23 õppeaastal leiab aset esmaspäeval 17.10 kell 15:45.  

Filmindushuvilised kogunevad kord nädalas esmaspäeviti. Tundides puututakse kokku erinevate teemadega, milleks on stsenaariumi kirjutamine, stseenide filmimine, lavastamine, näitelemine, liikumise jäädvustamine, heli- ja videotöötlus jpm. Ringi juhendab Ryan D. S. Sandberg (inglise keeles). 

Ringiga liitumiseks võta juhendajaga ühendust!

Filmmaking

A great introduction to the world of film, television and media. Learn a little of everything and specialize in a field, such as: writing, design, production, directing, acting, cinematography, photography, sound and video editing.

Anna oma osalemissoovist juhendajale märku: