Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Viipekeel

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Inga Kaare

Ruum: õpilaskodu

Viipekeel on visuaal-motoorne keel, mida tajutakse nägemismeele kaudu ja väljendatakse kätega, sealhulgas näoilmete ja kehaliigutustega. Viipekeelt kasutavad vaegkuuljad ja kurdid. Viipekeele oskamine võimaldab suhelda läbi akna ja vee all, mürarikkas keskkonnas ning videokõne ajal. Huviring õpetab nägema asju ja inimesi oma ümber, õpetab panema kõike nähtut kätega visualiseerima. Ringitundides õpitakse eesti viipekeelt mänguliselt ja loominguliselt.

Ringitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.00-17.00. Juhendaja on Inga Kaare, kooli viipekeeletõlk.