Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Võrkpall

Toimumispäevad: kolmapäev, neljapäev

Koolitaja: Anneli Taresaar

Ruum: võimla

Võrkpall on tiimimäng. Trennis harjutatakse organiseeritult ja iseseisevalt ning õpitakse tehnilisi elemente. See on hea strateegia ja taktikalise mõtlemise arendamiseks ning üldkehalise vormi parandamiseks.

Trennid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kell 15.45 võimlas Anneli Taresaar juhendamisel.

Anna oma osalemissoovist juhendajale märku: