Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles - Autonomian

Digitaalse õppematerjali koostamine autonoomsetele süsteemidele ja isesõitvatele sõidukitele

Projekti peamine eesmärk on arendada välja uus õppematerjal kiirelt arenevatele aladele nagu isesõitvad autod, UAV ja teised autonoomsed süsteemid luues tervikliku projektipõhise õppe- ja õpetamise materjali. Loodud materjalide rakendamine toimub erinevat liiki organisatsioonides, näitekst VET-d, ülikoolid ja tööstuspartnerid, kusjuures töökohapõhisel õppemeetodil on peamine fookus.

Kõik Autonomiani projekti tulemid tehakse digitaalselt kättesaadavaks projekti kodulehel selle projekti toimimise ajal ja mõistliku aja jooksul peale projekti lõppu. Hariduslik amterjal avaldatakse CC(Creative Commons) avatud litsentsiga.

Väljundid

01 autonoomsed süsteemid - õpetamise materjal

Väljanud 01 on õppekava moodulite pakett, mis katab oluliste tehnoloogiate teoreetilised alused ja hetke seadusi partner maades ja EL-is üldiselt.

Materjali sisu koosneb järgmisest: õppematerjal, visuaalne materjal videolengutena peamiste teemade ja enesekontrolli jaoks. 

02 isesõitvate masinate simulatsiooni moodul

Väljund 02 on komplekt virtuaalseid sõidukeid loogilistes olukordades koos avatud probleemilahenduste kirjeldustega ja simulatsiooni tarkvara mudelid.

Väljund sisaldab ka tehnilist dokumentatsiooni ja juhiseid, kuidas rakendada neid mudeleid haridussüsteemis.

03 elektrisõiduki õppeplatvorm

Väljund 03 on füüsiline sõiduk, mis on disainitud VET õpilastele elektri sõiduki õpetamiseks. Loodud materjal jooniseid, vajalike materjalide leotelu, eletriühenduste skeeme ja juhendit platvormi rakedamiseks ROS süsteemiga.

04 droonide õppekava moodul

Väljund 04 esindab spetsiifilist lähenemist droonidele (Unmanned Aerial Objects/Vehicles).  See on seotud ka väljundiga 01, kus on kaetud  nii kõigi autonoomsete süsteemide ühisosad ka ka süsteemid, mis siia ei sobi, näiteks maapealsed sõidukid.

Luuakse õpetamise materjal ja õppekava moodul drooni operaatorile.

Projekti koduleht