VIKK praktikasüsteemi arendamine 2014-2020. 1.05.18-034

Projekti eesmärk on hästi toimiv praktikasüsteem: praktikakorraldus toimib ühtsetel alustel, toimib praktikaettevõtete koolitus- ja tunnustussüsteem, tööandjad on kaasatud nii praktikate korraldusse kui oskusteabe jagamisse õppijatele. Välja on töötatud stažeerimise kava ja kooli kutseõpetajad osalevad stažeerimises. Tänu korrastunud praktikakorraldusele tõuseb koolis õppekvaliteet ja õppijate parem hakkama saamine tööturul peale kooli lõpetamist.

Projekti tulemusena on tõusnud kooli kutseõppe kvaliteet, kooli kutseõppe arengud vastavad tööturu nõudmistele ning koolis läbi viidava kutseõppe üldine maine paraneb läbi kolmepoolse koostöö - kool-õppija-praktikaettevõte. Õppijate praktilised oskused paranevad ning vastavad rohkem tööturu ootustele. 

Projekti kogumaksumus on 45 395,10 €

Projekti on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond.

projektijuht Karmen Selter