Õppetöö

Õpilastööde vormistamine

Kirjalike tööde vormistamise juhend on aluseks mahukamate kirjalike tööde vormistamisel.

Õppijad saavad juhendiga tutvude kooli õppeinfosüsteemis: https://vikk.siseveeb.ee/dokumendid/tahtsad_dokumendid