Õppetöö

Kandideeri välispraktikale

Oleme aktiivsed kahes suuremas õpirännete rahastusprogrammis:

 • Erasmus+ on EL poolt rahastatav haridusprogramm.
 • Nordplus Junior on Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm, mille eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel.

Meie erinevate projektide kohta saab täpsemalt lugeda siit.


 

  Erasmus+ õpiränne                                 

Programmiga avanevad võimalused haridusvaldkonnas tegutsejatele: õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele  ja teistele haridustöötajatele, kutseõppeasutuste  õppuritele, vabatahtlikele jne. Rohkem infot ja viiteid kutseharidusega seonduvale saad siit.

 

Kandideeri välispraktikale

 

1. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal töötades meie partnerkoolide praktikabaasides ja ettevõtetes. 

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppija ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus omandatud õpiväljundite kohta ja võib olla abiks töö leidmisel.

Projekti toetusest tasutakse õpirändele minejale:

 • transport sihtkohta ja tagasi
 • päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus. 

Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

2. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  

Saada need Viljandi Kutseõppekeskuse projektijuht/välissuhete koordinaatorile elektroonselt aadressil mari.moorats@vikk.ee 

Lisainfo:  projektijuht/välissuhete koordinaator Mari Moorats  tel +372 53012060 

3. Kandideerimise tähtaeg

Kandideerimisavaldusi saab esitada aastaringselt.

Esita avaldus/motivatsioonikiri ja ingliskeelne Europassi CV  Viljandi Kutsehariduskeskuse projektijuht/välissuhete koordinaatorile elektroonselt aadressil mari.moorats@vikk.ee.

Tähtajaga seotud muutuste kohta küsi lisainfot.

Lisainfo: projektijuht/välissuhete koordinaator Mari Moorats, tel +372 53012060

4. toimunud praktikad:

 • autotehnik -  Soome, Saksamaa, Hispaania, Küpros
 • kokk, kelner -  Itaalia, Küpros, Hispaania, Läti, Leedu
 • üldehitaja, viimistleja -  Soome, Hispaania, Saksamaa
 • elektrik, keskkonnatehnik -  Hispaania, Küpros
 • IT süst.nooremspetsialist -  Malta, Saksamaa
 • pehmemööbli restauraator -  Hispaania, Soome

5. vaata välispraktika blogi siit

 

 

 

  Erasmus+ õpiränne                                 

Programmiga avanevad võimalused haridusvaldkonnas tegutsejatele: õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele  ja teistele haridustöötajatele, kutseõppeasutuste  õppuritele, vabatahtlikele jne. Rohkem infot ja viiteid kutseharidusega seonduvale saad siit.

 

Kandideeri välispraktikale

 

1. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal töötades meie partnerkoolide praktikabaasides ja ettevõtetes. 

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppija ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus omandatud õpiväljundite kohta ja võib olla abiks töö leidmisel.

Projekti toetusest tasutakse õpirändele minejale:

 • transport sihtkohta ja tagasi
 • päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus. 

Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

2. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  

Saada need Viljandi Kutseõppekeskuse projektijuht/välissuhete koordinaatorile elektroonselt aadressil mari.moorats@vikk.ee 

Lisainfo:  projektijuht/välissuhete koordinaator Mari Moorats  tel +372 53012060 

3. Kandideerimise tähtaeg

Kandideerimisavaldusi saab esitada aastaringselt.

Esita avaldus/motivatsioonikiri ja ingliskeelne Europassi CV  Viljandi Kutsehariduskeskuse projektijuht/välissuhete koordinaatorile elektroonselt aadressil mari.moorats@vikk.ee.

Tähtajaga seotud muutuste kohta küsi lisainfot.

Lisainfo: projektijuht/välissuhete koordinaator Mari Moorats, tel +372 53012060

4. toimunud praktikad:

 • autotehnik -  Soome, Saksamaa, Hispaania, Küpros
 • kokk, kelner -  Itaalia, Küpros, Hispaania, Läti, Leedu
 • üldehitaja, viimistleja -  Soome, Hispaania, Saksamaa
 • elektrik, keskkonnatehnik -  Hispaania, Küpros
 • IT süst.nooremspetsialist -  Malta, Saksamaa
 • pehmemööbli restauraator -  Hispaania, Soome

5. vaata välispraktika blogi siit