Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik Tasuta Tasulised

Õppeaastad

Kõik 2018/20192018/2019 2019/20202019/2020

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
8. periood(1)

Teie kirjadele, registreerimistele ja telefonikõnedele vastame alates 05. augustist 2019.

Ilusat suve!

Sulge
8. periood
täna, 23.august
2019/2020
09-13
september
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)
Koolitusele ootame-

Veoautojuhte, kellel peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.

 

Kursuse teemad-

1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (sh libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam


Lektorid- Olev Kaasik, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel

Maht tundides- 35 akadeemilist tundi

Hind: 134 €

 Sulge

09-13
september
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Koolitusele ootame-

Kutselisi sõitjateveo autojuhte, kellel peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus ( sh libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam


Lektorid- Olev Kaasik, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel, Kadri London

Maht tundides- 35 akadeemilist tundi

 

Hind- 134 €

Täpsem info ja registreerumine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=571Sulge

10-26
september
MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (24 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-    Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud haridusega (50+) täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust. Kursusel osalemiseks peab olema elementaarne arvuti kasutamise oskus.

 

Koolituse sisu-

 

• Erinevat tüüpi andmete sisestamine.
• Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine.
• Tabelite kujundamine.
• Valemite koostamine.
• Lihtsamate funktsioonide kasutamine.
• Diagrammide koostamine.

 

Lektor- Tatjana Kartsev

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Täiendusõppeosakond

Sulge

24-03
september-detsember
Raamatupidamise algkursus (84 akad t) (registreerimine suletud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-   Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud haridusega (50+) täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös raamatupidamise algteadmisi ja oskusi.
Kursusel osalemiseks peavad olema algteadmised ja oskused arvutikasutuses.

 

Koolituse sisu-

1.Sissejuhatus majandusarvestusse (6 audit t)
Majandusarvestuse olemus. Terminoloogia. Äriühingute liigid, osa ja aktsiakapital. Raamatupidamisvaldkonda reguleeriv seadusandlus. Raamatupidamist
reguleerivad organisatsioonid. Infotarbijad. Majandusarvestuse osised:
finantsarvestus, maksuarvestus, juhtimis- ja kuluarvestus.
2. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes (26 audit ja 10 pr t)
Raamatupidamisdokumentide koostamine ja kajastamine registrites. Bilanss ja kasumiaruanne. Finantselemendid: vara, kohustised, omakapital, tulud ja kulud, nende omavahelised seosed. Majandustehingutest tulenevad bilansikirjete muutused. Kontod. Kahekordne kirjendamine. Lausend. Majandustehingu lausendamine. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Praktilised ülesanded ja testid.
3. Palgaarvestus (5 audit ja 7 pr t)
Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk.
4. Maksude arvestus (5 audit ja 5 pr t)
Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.
Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud - ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Dividendide maksustamine. Käibedeklaratsiooni ja TSD täitmine.
5. Majandusaasta aruanne (3 audit ja 3 pr t)
Nõuded majandusaasta aruande koostamisel. Põhiaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne). Lisades avalikustatav informatsioon. Audiitorkontroll. Kasumi jaotamine. Praktiline ülesanne.
6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 8 pr t)
Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Varude ja põhivarade arvestus. Andmete eksport ja import. Erinevad aruanded. Praktiline ülesanne.
7. Lõputöö (4 pr t)
Lõputöö koosneb erinevatest praktilistest ülesannetest, mida lahendatakse iseseisvalt. Abimaterjale võib kasutada.

 

Lektor- Angela Valner

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=523

 Täiendusõppeosakond

Sulge

01-22
october
MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-  Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne), kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud (50+).
Kursusel osalemiseks peab olema arvuti kasutamise oskus algtasemel ja tabelarvutusprogrammis MS Excel tabeli täitmise kogemus.

 

Koolituse sisu-

 

1. Auditoorse töö teemad - 5 tundi
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine
• Töölehtede süsteem
• Liigendtabel ja liigenddiagramm
2. Praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi
Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks)
• Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega)
• Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga)
Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest)

 

Lektor- Triinu Tints

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=544Sulge

07-11
october-november
Töösuhtealased dokumendid väikeettevõttes (komplekteerunud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolituse sihtgrupp- FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused on aegunud (50+).

 

Kursuse teemad-
1. Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping. – 6t
• Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu olulised tingimused ja nende lepingute erinevus. Töökohustuste kokkulepe (ametijuhend), töölepingu tähtaeg, töö tegemise asukoht, töölähetus.
2. Poolte õigused ja kohustused. – 6t
• Tööaja kokkulepe ( ületunnitöö; töötamine vahetustega, öisel ajal ning riiklikel pühadel; puhkeaeg ja valveaeg), töötasu kokkulepe (keskmine töötasu ja puhkuseraha; haigusraha arvestus; töötasu maksmise kord; maksude arvestamine, viiviste arvestus).
• Puhkuse võimaldamine (põhipuhkus; palgata puhkus; lapsevanema puhkus; õppepuhkus), töötajate varaline vastutus. Töötajate õigused ja kohustused. Tööandja õigused ja kohustused.
3. Töölepingu lõpetamise alused. – 2t
• Töölepingu lõpetamise alused: lõpetamine poolte kokkuleppel, lõpetamine katseajal, töölepingu korraline ülesütlemine, töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt, töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel.
4. Praktiline töö, seminar. – 8t
• Probleemide ja situatsioonide lahendused, lepingutest üldse, sealhulgas töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu näidiste vormistamine.
5. Tagasisidestamine. – 2t
• Tööõigusalase testi lahendamine. Tagasiside õpitule. Seminari lõpetamine.

 

Lektor- Peep Raju

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=526Sulge

07-21
october-november
Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks (komplekteerunud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
 

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-  keevitaja erialal töötavaid või keevitajana tööd otsivaid isikuid, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud (50+).
Haridustaseme nõudeid õppe alustamiseks pole. Kursuslase tervislik seisund peab võimaldama keevitustööde tegemist.

 

Kursuse teemad-
1. Auditoorne töö- 40 akadeemilist tundi
Töökeskonna ohutus
Materjaliõpetus, terase termiline töötlemine
Keevitus ja põhimaterjalide markeeringu
Tööjoonise ja/või WPS lugemine
Keevitusseadmed ja abivahendid (MMA, MIG/MAG)
Keevitusdefektide kvaliteeditasemed
2. Praktilise töö- 64 akadeemilist tundi
Materjali ettevalmistamine keevitustöödeks
Käsikaarkeevitus asendites PA, PB, PF
Poolautomaatkeevitus asendites PA, PB, PF
Keevituskvaliteedi kontroll

 

Lektorid : Ago Mõttus, Albert Ustimenko

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=529Sulge