Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik Tasuta Tasulised

Õppeaastad

Kõik 2018/20192018/2019 2019/20202019/2020 2020/20212020/2021 2021/20222021/2022

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2018/2019(1)
01-04
juuli-august
Täiendusõppeosakond on suvepuhkusel

Teie kirjadele, registreerimistele ja telefonikõnedele vastame alates 05. augustist 2019.

Ilusat suve!

Sulge
2019/2020(40)
09-13
september
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Koolitusele ootame-

Kutselisi sõitjateveo autojuhte, kellel peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus ( sh libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam


Lektorid- Olev Kaasik, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel, Kadri London

Maht tundides- 35 akadeemilist tundi

 

Hind- 134 €

Täpsem info ja registreerumine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=571Sulge

09-13
september
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)
Koolitusele ootame-

Veoautojuhte, kellel peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.

 

Kursuse teemad-

1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (sh libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam


Lektorid- Olev Kaasik, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel

Maht tundides- 35 akadeemilist tundi

Hind: 134 €

 Sulge

10-26
september
MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (24 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-    Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud haridusega (50+) täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust. Kursusel osalemiseks peab olema elementaarne arvuti kasutamise oskus.

 

Koolituse sisu-

 

• Erinevat tüüpi andmete sisestamine.
• Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine.
• Tabelite kujundamine.
• Valemite koostamine.
• Lihtsamate funktsioonide kasutamine.
• Diagrammide koostamine.

 

Lektor- Tatjana Kartsev

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Täiendusõppeosakond

Sulge

24-03
september-detsember
Raamatupidamise algkursus (84 akad t) (registreerimine suletud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-   Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud haridusega (50+) täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös raamatupidamise algteadmisi ja oskusi.
Kursusel osalemiseks peavad olema algteadmised ja oskused arvutikasutuses.

 

Koolituse sisu-

1.Sissejuhatus majandusarvestusse (6 audit t)
Majandusarvestuse olemus. Terminoloogia. Äriühingute liigid, osa ja aktsiakapital. Raamatupidamisvaldkonda reguleeriv seadusandlus. Raamatupidamist
reguleerivad organisatsioonid. Infotarbijad. Majandusarvestuse osised:
finantsarvestus, maksuarvestus, juhtimis- ja kuluarvestus.
2. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes (26 audit ja 10 pr t)
Raamatupidamisdokumentide koostamine ja kajastamine registrites. Bilanss ja kasumiaruanne. Finantselemendid: vara, kohustised, omakapital, tulud ja kulud, nende omavahelised seosed. Majandustehingutest tulenevad bilansikirjete muutused. Kontod. Kahekordne kirjendamine. Lausend. Majandustehingu lausendamine. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Praktilised ülesanded ja testid.
3. Palgaarvestus (5 audit ja 7 pr t)
Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk.
4. Maksude arvestus (5 audit ja 5 pr t)
Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.
Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud - ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Dividendide maksustamine. Käibedeklaratsiooni ja TSD täitmine.
5. Majandusaasta aruanne (3 audit ja 3 pr t)
Nõuded majandusaasta aruande koostamisel. Põhiaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne). Lisades avalikustatav informatsioon. Audiitorkontroll. Kasumi jaotamine. Praktiline ülesanne.
6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 8 pr t)
Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Varude ja põhivarade arvestus. Andmete eksport ja import. Erinevad aruanded. Praktiline ülesanne.
7. Lõputöö (4 pr t)
Lõputöö koosneb erinevatest praktilistest ülesannetest, mida lahendatakse iseseisvalt. Abimaterjale võib kasutada.

 

Lektor- Angela Valner

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=523

 Täiendusõppeosakond

Sulge

24-17
september-detsember
Vene keele meeldetuletuskursus (39 akad t)

Sihtgrupp- Täiskasvanud, kes vajavad tööl vene keele oskust.


Eeldused- Kursusele tulija peab oskama vene keelt vähemalt A1 tasemel.

 

Koolituse sisu-

• Keeletaseme määramine.
• Kordamine
• Venekeelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine.
• Perekond, aadress ja elukoht.
• Põhiarvsõnad 1-100. Vanus. Kellaaeg.
• Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud.
• Ametid. Elukutsed.
• Transpordivahendid, reisimine. Riigid, valuuta. Tee juhatamine. Ostu-müügi situatsioonid.
• Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine.
• Telefonivestlus.
• Sõnavara kordamine.

 

Lektor- Albina Gavrilova

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.

 

Koolitus toimub Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumis.

 Sulge

01-22
oktoober
MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-  Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne), kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud (50+).
Kursusel osalemiseks peab olema arvuti kasutamise oskus algtasemel ja tabelarvutusprogrammis MS Excel tabeli täitmise kogemus.

 

Koolituse sisu-

 

1. Auditoorse töö teemad - 5 tundi
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine
• Töölehtede süsteem
• Liigendtabel ja liigenddiagramm
2. Praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi
Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks)
• Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega)
• Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga)
Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest)

 

Lektor- Triinu Tints

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=544Sulge

01-28
oktoober-november
Kodulehe loomise ja haldamise algkoolitus väikeettevõtjatele

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

Sihtgrupp- Väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte, kuid kellel puudub vastav erialane ettevalmistus või kelle teadmised on aegunud (50+).

Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.

 

Koolituse sisu-

Konttakttunde 42 akadeemilist tundi, tagasisidestatava iseseisva töö maht 10 akadeemilist tundi.

Sissejuhatus teemasse ja Google Sites tutvustus
• Veebidisaini ajalugu ja tulevik, keskkonna Google Sites tutvustus.
Kujunduse ja turunduse põhimõtted
• Kujunduse ja turunduse põhimõtted, visuaalse väljanägemise alused (värvide, fondi, sisu valik), head ja halvad näited töödest antud keskkonnas.
Kodulehe planeerimine
• Personaalse kodulehe planeerimine, eesmärkide seadmine.
Praktiline kodulehe loomine
• Google Sites konto loomine. Õppekeskkonnana kasutatava Google Sites avamine, võimaluste proovimine. Eelnevalt püstitatud ideede visualiseerimine. Kodulehe sisu loomine, rakenduste lisamine, linkimine.
Iseseisev kodulehe täiustamine
• Personaalse kodulehe täiustamine iseseisvalt.
Kujunduse ja turunduse põhimõtted
• Kujundus- ja turundusvõimaluste rakendamine reaalse kodulehe näitel.
Kodulehe viimistlemine
• Iseseisva töö jooksul tekkinud probleemide lahendamine.
Hindamine ja tagasiside
• Kokkuvõtete tegemine ja hindamine. Iga kursuslane tutvustab oma kodulehte ning saab kaaslastelt ja õpetajalt tagasisidet.

 

Lektor-  Mari-Liis Seer

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN

 Sulge

07-11
oktoober-november
Töösuhtealased dokumendid väikeettevõttes (komplekteerunud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolituse sihtgrupp- FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused on aegunud (50+).

 

Kursuse teemad-
1. Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping. – 6t
• Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu olulised tingimused ja nende lepingute erinevus. Töökohustuste kokkulepe (ametijuhend), töölepingu tähtaeg, töö tegemise asukoht, töölähetus.
2. Poolte õigused ja kohustused. – 6t
• Tööaja kokkulepe ( ületunnitöö; töötamine vahetustega, öisel ajal ning riiklikel pühadel; puhkeaeg ja valveaeg), töötasu kokkulepe (keskmine töötasu ja puhkuseraha; haigusraha arvestus; töötasu maksmise kord; maksude arvestamine, viiviste arvestus).
• Puhkuse võimaldamine (põhipuhkus; palgata puhkus; lapsevanema puhkus; õppepuhkus), töötajate varaline vastutus. Töötajate õigused ja kohustused. Tööandja õigused ja kohustused.
3. Töölepingu lõpetamise alused. – 2t
• Töölepingu lõpetamise alused: lõpetamine poolte kokkuleppel, lõpetamine katseajal, töölepingu korraline ülesütlemine, töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt, töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel.
4. Praktiline töö, seminar. – 8t
• Probleemide ja situatsioonide lahendused, lepingutest üldse, sealhulgas töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu näidiste vormistamine.
5. Tagasisidestamine. – 2t
• Tööõigusalase testi lahendamine. Tagasiside õpitule. Seminari lõpetamine.

 

Lektor- Peep Raju

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=526Sulge

07-21
oktoober-november
Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks (komplekteerunud)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
 

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-  keevitaja erialal töötavaid või keevitajana tööd otsivaid isikuid, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud (50+).
Haridustaseme nõudeid õppe alustamiseks pole. Kursuslase tervislik seisund peab võimaldama keevitustööde tegemist.

 

Kursuse teemad-
1. Auditoorne töö- 40 akadeemilist tundi
Töökeskonna ohutus
Materjaliõpetus, terase termiline töötlemine
Keevitus ja põhimaterjalide markeeringu
Tööjoonise ja/või WPS lugemine
Keevitusseadmed ja abivahendid (MMA, MIG/MAG)
Keevitusdefektide kvaliteeditasemed
2. Praktilise töö- 64 akadeemilist tundi
Materjali ettevalmistamine keevitustöödeks
Käsikaarkeevitus asendites PA, PB, PF
Poolautomaatkeevitus asendites PA, PB, PF
Keevituskvaliteedi kontroll

 

Lektorid : Ago Mõttus, Albert Ustimenko

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=529Sulge

09-03
oktoober-detsember
Soome keele kursus majutus- ja toitlustusala töötajatele (40 akad t)

Koolitus toimub Viljandi Kesklinna Koolis, Uueveski tee 1, Viljandi.

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

 

Sihtgrupp- Soome turiste teenindavad majutus- ja toitlustusala töötajad, kelle erialane keeleoskus pole piisav või kelle teadmised-oskused on aegunud (50+).

Osalejal peab soome keele oskus olema vähemalt A1 tasemel Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletasemete määratluse järgi.

 

Koolituse sisu-

1. Kliendi vastuvõtmine. Kliendi saabumine toitlustus- ja majutusasutusse. Viisakusväljendid. Küsimuste esitamine. Isikuandmete küsimine ja kirjapanemine. Keeleoskus. Riigid ja rahvused, päritolu. Asesõnad ja arvsõnad.
2. Ajaväljendid. Kellaajad. Järgarvsõnad. Kuupäevade väljendamine. Teenindusega seotud verbid ja nende pööramine.
3. Toitude ja toiduainetega seotud sõnavara. Menüü. Tellimine ja tellimuse vastuvõtmine. Arve tasumine. Astmevahelduslikud sõnad.
4. Hotelli ja majutusega seotud sõnavara.  Kliendi küsimustele, soovidele ja abipalvetele vastamine.   8 t.
5. Tellimuste muutmine ja tühistamine. Kliendi kaebuste kuulamine. Probleemide lahendamine. Kliendi lahkumine majutus- ja toitlustusasutusest.
6. Arvestus  
Kirjalik dialoogi vormis lünktest. Erinevates situatsioonides suulised dialoogid.

 

Lektor-  Maarika Roosimägi

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

14-23
oktoober
Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide paigaldamise koolitus (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Ehitusalal töötavad aegunud oskustega või erialase ettevalmistuseta inimesed, kes soovivad omandada või täiendada põhiteadmisi ja –oskusi rullmaterjalide seintele paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

Sissejuhatus tapeetimistöödesse 8 audit t
• 1. Töö- ja keskkonnaohutus, energiatõhus ehitamine. 2. Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide liigitus ja kasutuskohad. 3. Aluspindadele esitatavad nõuded, viimistlusmaterjalid aluspindade ettevalmistamisel. 4. Töövahendid tapeetimistöödel, töövahendite korrashoid ja hooldamine. 5. Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide liimid. 6. Viimistlusvahendid ülevärvitavate seinakattematerjalide lõppviimistlemisel. 7. Tapeedi ja ülevärvitava seinakatte paigaldamise tehnoloogia. 8. Kirjalik test
Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide paigaldamise tehnoloogia 20 pr t
• 1. Töökoha ettevalmistamine, materjalide valimine. 2. Aluspinna ettevalmistamine. 3. Aluspinna mõõdistamine ja tapeetimise kavandi koostamine. 4. Materjali töötlemine (mõõtu lõikamine arvestades tapeedi mustrit ja materjaliga kaetava pinna iseärasusi). 5. Tapeedi ja värvitava seinakatte paigaldamine. 6. Ülevärvitava seinakatte värvimine.

 

Lektor- Kait Aidnik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

14-06
oktoober-november
Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori algõpe (60 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase hariduseta puiduettevõtete töötajad, CNC puidupingi soetanud puidutöötlejad, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kes on huvitatud ümberõppest CNC töötlemiskeskuse operaatoriks ja soovivad eralasele tööle asuda.
Õppe alustamise nõuded:
• arvuti kasutamise oskus
• eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik eriala omandamiseks
• varasem töökogemus puidu erialal
• oskab lugeda joonist ja on valmis seda töötlusprogrammi sisestama

 

Koolituse sisu-

Teoreetilise õppe teemad -20 h
● CNC töötlemiskeskuse ehitus ja tööpõhimõtted (erinevate töötlemiskeskuste ehitus) 4 h
● puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiimid (puidu ja puidupõhiste materjalide omadused) 3 h
● kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus tööoperatsioonile (lõikeriistade erisused, seisukord) 4 h
● CAM programmi tutvustamine (programmi kasutamise võimalused) 4 h
● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi (tööprotsessi korraldamine) 3 h
● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted 2 h

Praktilise õppe teemad – 40 h
● CAD/CAM joonestamine (joonise sisestamine) 7 h
● CNC pingi hooldus (liikumispindade katmine määrdeainega) 2 h
● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) 3 h
● CNC töötlemiskeskuse käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, terade paigaldamine, välja lülitamine) 15 h
● olemasoleva programmi sobivuse vastavus tööülesandeks (juhtprogrammi korrigeerimine) 3 h
● praktiline töö CNC töötlemiskeskusega (tooriku kinnitamise lahendused, detaili valmistamine Hüllhorst NUM 750 töötlemiskeskusega, detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele) 10 h

 

Lektor- Tiit Mägi

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.Sulge

14-19
oktoober-november
Moodulahju paigaldamine (80 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase hariduseta ehituses töötav või töötanud või aegunud oskustega (50+) ehitusala töötaja, kes soovib omandada erialaseid teadmisi ja oskusi moodulahju paigaldamisest.

Vajalik on algoskused ehituse valdkonnas.

 

Kursuse teemad-

 

Sissejuhatus moodulahju paigaldusse
• töökeskkonnaohutus- ja tervishoid • moodulahjude valmistamine, omadused ja kasutamine, töökoha korraldamine, materjalide valimine ; • moodulahju paigaldamise tehnoloogia vastavalt tootjapoolsetele paigaldus-ja kvaliteedi nõuetele ; • tasandustööde tehnoloogia (materjalid, töövahendid, pindade ettevalmistamine); • plaatimistööde tehnoloogia (materjalid, töövahendid, mõõtmised, kuluarvutused); * Kirjalik valikvastustega test.
Moodulahju paigaldamine
• korraldab töökoha, valib materjalid, teostab mõõdistustööd; • paigaldab tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme (moodulahju) ja korstnasüsteemi arvestades tuleohutusnõudeid ning etteantud paigaldusjuhendit

Tasandustööd
• Tasandab ja krundib pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid.
Moodulahju viimistlemine
• töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid (30 tundi) • kvaliteedi kontroll

 

Lektorid- Alar Sarapuu, Kait Aidnik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

15-24
oktoober
Bituumenmaterjalidega lamekatuse katja baaskoolitus (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- erialase hariduseta või aegunud oskustega ehitajad (vanuses 50+), kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi bituumenrullmaterjalide katusele paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

Lamekatuste põhilised konstruktsioonid
• Lamekatuste liigid.
• Kandekonstruktsiooni liigitamine ja eripärad.
Bituumenipõhised lamekatuste katmise materjalid ja töövahendid
• Erinevad bituumenpõhised katusekattematerjalid (hüdroisolatsioonimaterjalid) nende kinnitusviisid. Katuseservade vormistamise variandid ja plekkmaterjalid ning nende valmistamine.
• Põletid ja nende kasutamine.
Töö- ja keskkonnaohutus bituumenpõhiste katusekattematerjalide paigaldamisel
• Tuleohutuse nõuded.
• Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.
• Energiatõhususe nõuded. Materjalide säästlik kasutamine.
• Kvaliteedinõuded.
• EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“
Läbiviigud
• Läbiviikude liigid ja paigaldamise tehnoloogiad.
Bituumenmaterjaliga katuse katmine ja läbiviikude paigaldamine ning isoleerimine. (praktil töö)
• Katuse katmine bituumenpõhise hüdroisolatsioonimaterjaliga. Paanide kokku sulatamine põleti abil. Läbiviigu paigaldamine vastavalt nõuetele. Ülespöörete vormistamine. Plekkdetailide paigaldamine.
• Praktilise töö teostamine vastavalt EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“ järgi. Praktiline töö teostatakse kooli õppepolügoonil.

 

Lektor- Anti Kivistik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.
 Sulge

15-05
oktoober-november
Õhk-õhk soojuspumba paigaldaja koolitus (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-  Erialase hariduseta või aegunud oskustega (50+) ehitustöölised, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi soojuspumpade paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

1. Soojuspumba tööpõhimõte, töötamise skeem (4 audit t)
• Soojuspumba toimimispõhimõte. Soojuspumba tsükli komponendid, nende toimimispõhimõte. Küttesüsteemi parameetrid.
2. Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigalduse kavandamine (12 audit t)
• Paigaldusjuhendist edasiseks tööks vajalike andmete leidmine. Määrab lähtuvalt hoone konstruktsioonist sise- ja välisseadme asukohad. Tööoperatsioonide järjekorra kavandamine. Sobilike materjalide ja töövahendite valimine. Energiatõhusa ehitamise põhimõtete, töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõute järgimine. Kirjalik test teoorias õpitu kohta.
3. Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldamine (12 praktil t)
• Märgib projekti või paigaldusjuhendi alusel hoone konstruktsioonidele paigaldatavad seadmed, vajalike läbiviikude, kinnituste ja ühendustorude asukohad. Rajab vajalikud läbiviigud. Paigaldab soojuspumba siseosa ja välisosa. Paigaldab vajalikud toruühendused. Nõustab klienti seadme hooldamise ja käsitsemise osas

 

Lektor- Mart Joosep

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

15-19
oktoober-detsember
Eesti keele algkursus (A1.1 tase) mitte-eestlastele (40 akad t) / Начальный курс эстонского языка для не эстонцев (уровень А1.1)

Sihtgrupp- Keeleõppest huvitatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel.
Целевая группа- Заинтересованные в изучении языка люди, для которых эстонский язык не является родным.

Sihtgrupp-

• Sissejuhatus.
• Eesti keele õppimine.
• Saame tuttavaks.
• Mis Eestis on?
• Maad ja keeled.
• Kus sa elad?
• Üks ja mitu.
• Kuhu minna?
• Kordamine
• Osaoskuste test keeleoskustaseme hindamiseks A1.1 taseme nõudmiste alusel.
Темы курсов-
Ознакомление с эстонским языком: алфавит, распределение и произношение звуков; числительные. (Грамматика: спряжение глагола "быть", личные местоимения).

Давайте познакомимся! Приветствия и знакомства на эстонском языке; обращение на ты/вы, эстонские имена: мальчик или девочка? (Грамматика: вопросительные слова "kas?" и "kes?", отрицание.

Что есть в Эстонии? Карта Эстонии: уезды и города. Стороны света на карте. Количество населения. (Грамматика: спряжение глаголов "asuma" и "elama"; вопросительное слово "Kus?"). Крупные города Эстонии: Таллин и Тарту. Значимые места, которые интересно посетить. Мой родной город. Эстонии - 100. (Грамматика: краткие формы sisekohakääne, вопросительные слова "kellega?" и " kuidas?").

Страны и языки. Карта Европы: государства и столицы, народы и языки. Как изучать языки? (Грамматика: большая и маленькая начальная буква; глаголы "arusaama/oskama/lugema/kirjutama/rääkima")

Где ты живёшь? Происхождение, настоящее место жительства, адрес. Номера телефонов, э-почта. (Грамматика: склонение местоимения "mina", числительные, наречия (далеко/близко и т.п.)

Один и много. Единственное и множественное число существительных и прилагательных. Какого цвета? Простые арифметические действия. (Грамматика: падеж omastav, образование множественного числа; составные количественные числительные; местоимения "see/need")

Куда пойти? Время и дни недели. Расписание и автобусный/железнодорожный вокзал. Куда и когда можно поехать? (Грамматика: наречия "kuhu?/kus?/kust?"; глаголы "minema/tulema": вопросительное слово "millal?")

Проводимый для оценивания умений тест будет соответствовать требованиям владения языком на уровне А1.1.

 

Lektor- Maire Tars
 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN

 

 

 Sulge

23-11
oktoober-detsember
Erialane inglise keel toitlustusala töötajatele (46 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Turiste teenindavad toitlustusala töötajad, kelle erialane keeleoskus pole piisav või kelle teadmised-oskused on aegunud (50+).

 

Eeldused- Õppija inglise keele oskus peab olema vähemalt A2 tasemel.

 

Koolituse sisu-

1. Enda ja oma töö tutvustamine. Eesmärkide püstitamine.
• Ingliskeelsete terminite nagu „hospitality” ning restoranides, kohvikutes ja hotellides asuvate erinevate tööde ja rollide mõistmine. Isiklike õpieesmärkide seadmine kursusele.
2. Smalltalk. Kultuurilised erinevused inglaste ja eestlaste vahel.
• Klientide tervitamiseks ja abistamiseks vajalikud põhilised fraasid ja suhtlemine. Viisakusväljendid.
3. Toitude koostisosad ja allergeenid.
• Levinud allergeenid ja toiduained, mis neid sisaldavad. Kuidas klientidele selgitada, mida kokk saab või ei saa teha selleks, et vältida allergeenide sattumist toidu sisse.
4. Menüüde tõlkimine
• Kuidas menüüsid inglise keelde tõlkida. Levinud vead, mida tehakse. Toitude ja nende valmistamise sõnavara
5. Köögiseadmed ja -tarvikud, lauanõud.
• Köögiseadmete ja-tarvikute ning lauanõude sõnavara. Kliendi vajaduste ja taotluste mõistmine. Need tunnid toimuvad õppeköögis ja kooli kohvikus.
6. Arveldamine sularahas ja kaardiga.
• Kuidas rääkida klientidega arvest ja maksmisest. Kassaaparaadi kasutamine. Maksmine sularahas ja kaardiga. Kaks tundi kooli kohvikus.
7. Telefonivestlused.
• Klientidega telefoni teel suhtlemine. Lahtiolekuaegade, asukoha ja juhiste selgitamine.
8. Suhtlemine sotsiaalmeedias.
• Sotsiaalmeedias suhtlemine. Millised rakendused on kõige populaarsemad ja miks neid kasutatakse. Kuidas teha kohviku või restorani sotsiaalmeediapostitust. Arusaamine hashtags´st. Fotode tegemise ja postitamise põhitõed.
9. Iseseisev kirjalik töö.
• Täismenüü (eelroad, põhiroad, magustoidud, joogid) loomine inglise keeles.
10. Arvestus. Kirjalik dialoogi vormis lünktest. Suulised dialoogid. Tagasiside iseseisva töö kohta. Kokkuvõtete tegemine.

 

Lektor- Ryan Sandberg

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

28-01
oktoober-november
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Sihtgrupp- Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.

 

Koolituse sisu-

1) Veoseohutus    
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded      
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)    
4) Kindlustused    
5) Vastutus    
6) Töö- ja puhkeaeg      
7) Eksam

 

Lektorid: Elari Ibrus, Olev Kaasik, Mari-Ly Proos, Priit Taklaja, Alvar Pähkel

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

28-01
oktoober-november
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Koolituse sihtgrupp- Kutselisel sõitjateveo autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

•    Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
•    Sõitjateveo korraldus
•    Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
•    Kindlustused
•    Vastutus
•    Töö- ja puhkeaeg
•    Liikluspsühholoogia
•    Eksam

 

Lektorid: Kadri London, Elari Ibrus, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel, OLev Kaasik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

30-31
oktoober
Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8)

Sihtgrupp- Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud ja -nõukogu liikmed, keda on volitatud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.


Õppe alustamise tingimused - On läbitud töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe 24-tunnise õppekava alusel.

 

Koolituse sisu-

• Sisekontroll
- töötajate kaasamine, kohustuste, õiguste ja vastutuse määramine; - töökeskkonna jälgimine; - sisekontrollli dokumenteerimine.
• Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal
- praktilised soovitused töötajate juhendamiseks; - soovitused ohutusjuhendite koostamiseks.
• Psühhosotsiaalsed ohutegurid
-nõuanded tööstressi ennetamiseks nii asutuse/ettevõtte kui ka töötaja tasandil.
• Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
- tööandja kohustused tööõnnetusest teavitamisel; - õnnetusjuhtumi põhjusliku seose selgitamine tööga või töökeskkonnaga; - uurimistoimingute läbiviimine - tööl juhtunud mittetööõnnetuse vormistamine; - kutsehaiguste uurimine ja kohustuslike dokumentide vormistamine.
• Tervisekontroll
- tervisekontrolli vajaduse määramine; - töötervishoiuarsti tegevus tervisekontrolli läbiviimisel.

 

Lektor- Marju Roosipuu

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

30-19
oktoober-detsember
Peoteeninduse baaskursus (56 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- toitlustusega tegelevate ettevõtete töötajad, kes pole saanud peoteeninduse korraldamise erialast ettevalmistust või kelle teadmised on aegunud (50+).

Õppijal peab olema toitlustusettevõttes töötamise kogemus.

 

Koolituse sisu-

Peoteeninduse alused (12 audit t)
• Toitlustusürituse korraldamise alused. Planeerimine. Menüü koostamise ja eritoitumise alused. Teenindus. Toiduvalmistamine. Lilleseade. Eelarvestamine.
Peoteenindus ja catering (36 praktil t)
• Peoteenindus ja catering. Menüü koostamine. Suupistete valmistamine. Lilleseade ja ruumide kujundus. Lauakatmine ja teenindus.
Toitlustusürituse kirjalik planeerimine. Iseseisev töö 6 t
• Iseseisev toitlustusürituse kirjalik planeerimine vastavalt tööjuhendile.
Iseseisva töö kaitsmine. Tagasiside. (2 audit t)
• Iseseisva töö kaitsmine. Arutelu ja analüüs. Tagasiside.

 

Lektorid-  Gerli Härm, Lea Kask, Tiina Tambet

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

04-22
november
Pottsepa täienduskoolitus (80 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Madalama haridustasemega või aegunud oskustega (50+) pottsepatöö algteadmisi omavatele inimestele, kes soovivad täiendada oma erialaseid oskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

 

Eeldused- Kursuslane peab olema eelnevalt läbinud pottsepa algkursuse või on omandanud pottsepatöö algteadmised ning oskused praktiliste kogemuste abil.

 

Koolituse sisu-

Küttesüsteemide konstruktsioonid ja nende ehitamisele esitatavad nõuded. Auditoorne töö 8 t
• Küttesüsteemi toimimiseks vajalikud tegurid.
• Küttesüsteemi kavandamise põhimõtted.
• Küttesüsteemiga seonduv dokumentatsioon.
• Tööohutusnõuded küttesüsteemide ehitamisel.
• Pottsepatööde materjalid.
Eriotstarbelised kolded (kaminad, saunakerised, suitsuahjud, veekatel). Praktiline töö 72 t
• Tööjooniste lugemine.
• Kvaliteedi ja ohutusnõuete jälgimine.
• Mõõdistus- ja märkimistööd.
• Küttesüsteemi ladumine.
• Küttesüsteemi viimistlemine.

 

Lektor-  Jaan Moor

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

07-14
november-detsember
Eritoitlustamine (42 akad t, sh 2 t iseseisvat tööd)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

 

Sihtgrupp-  haridusasutuste, toitlustusettevõtete kokad ja toitlustajad, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle kvalifikatsioon on aegunud (50+).
Eeldatakse töötamist või peatselt tööle asumist toitlustusvaldkonnas.

 

Koolituse sisu-

1. Tervisliku toitumise alused. Eritoitumise alused.
•    Tervislik toitumine, toidupüramiid; ETTA toitumisjuhised. Kaasaegsed
•    toitumissoovitused ning toitumisharjumuste kujundamine.
•    Eritoitumise algtõed. Menüü koostamine, kohandamine, võimalused toitlustusasutuses.
•    Soovitused laste, noorte, eakate ja rasket füüsilist tööd tegevatele inimestele menüü koostamisel.
2. Toitumisalased erivajadused.
•    Levinumad terviseprobleemid, mis on seotud toidu ja toitumisega.
•    Toidutalumatused (gluteiini-, kaseiini-, laktoositalumatus), toiduallergiad ja tervisehäired (diabeet). Eritoitumist vajavad tervislikud seisundid ja toitumishäired (anoreksia, buliimia). Toitumissoovitused erirühma klientidele.
•    Nõuandeid toitlustajatele erimenüüde koostamisel.
3. Praktiline töö köögis.
•    Sobivad toorained, asendused, toitude valmistamise tehnoloogia, maitsestamine ja serveerimine.
•    Taimetoidud, sportlaste või rasket füüsilist tööd tegevate isikute toidud, toidud eakatele.
•    Toidud gluteeni- ja laktoositalumatuse korral.
•    Tervislikud toidud väikelastele ja noortele. Suhkru vähendamise võimalused toidus.
•    Diabeetiku toit.
4. Iseseisev töö
•    Päevamenüü koostamine vastavalt eritoitumist vajavale sihtrühmale. Vähemalt kahe tavaretsepti kohandamine vastavalt sihtgrupile.
5. Kirjalik test. Tagasiside ja analüüs.
•    Kirjalik test. Tagasiside iseseisvale tööle. Arutelu ja analüüs.

 

Lektorid- Lea Kask, Maire Vesingi, Triin Muiste

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

14-05
november-detsember
Kohvijookide valmistamise baaskoolitus (20 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

 

Sihtgrupp- Kursus on mõeldud erialase väljaõppeta või aegunud haridusega (50+) toitlustusalal töötavatele inimestele.

 

Koolituse sisu-

1. Mis on kohv?
•    1. Kohvi ajalugu ja päritolu. 2. Kohvioa erinevad sordid, jahvatamine ja hoiutingimused. 3. Jookide erinevad valmistamise viisid (Cappuccino, caffè latte, espesso, americano, doppio, jääkohv). 4. Kohvijookide pakkumine ja serveerimine kliendile.
2. Kohvijookide valmistamine espressomasinaga
•    1. Ohutusnõuded espressomasina käsitlemisel. 2. Kohvijookide valmistamine: - Cappuccino; - Caffè latte; - Espesso; - Americano; - Doppio; - Jääkohv. 3. Kohvimasina puhastus.

 

Lektor- Gerli Härm

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

25-29
november
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)
Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044
 
Sihtgrupp- Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.
 
 
Koolituse sisu-
1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam
 
Lektorid- Elari Ibrus, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel
 
Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.
 


Sulge

25-29
november
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044

 

Sihtgrupp- Kutselisel sõitjateveo autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam

 

Lektorid: Kadri London, Elari Ibrus, Mari-Ly Proos, Priit Taklaja, Alvar Pähkel

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.Sulge

25-03
november-detsember
Ettevalmistus 4.taseme pottsepa kutseeksamiks (48 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega (50+) pottsepatöid teinud inimesed, kes soovivad minna pottsepa 4. taseme kutseeksamile.

Vajalik on eesti keele oskus ja varasem töökogemus antud valdkonnas. Arvutioskus vähemalt algtasemel.

 

Kursuse teemad-

1. Erialased arvutusülesanded: soojusfüüsika.
• Soojusfüüsika põhimõisted hoone energiamärgis, hoone energiaauditi lugemine, ruumide soojavajaduse arvutamine kasutades lihtsustatud meetodit, soojavajaduse arvutamine kasutades piirete soojapidavuse tegurit.
2. Erialased arvutusülesanded: müüritud kütteseamete arvutusmetoodika.
• Ahjude arvutused vastavalt standardile EVS-EN 15544 Kahhelahjud, krohvitud ahjud: dimensioneerimine, kütuse koguse arvutused, kolde mõõtmete arvutused, lõõristiku mõõtmete arvutused, põlemisõhu vajaduse arvutused.
3. Erialased arvutusülesanded: töökorralduse planeerimine.
• Töö mahtude ja maksumuse arvutamine. Töö ajaline planeerimine.
• Küttesüsteemid.
4. Töötervishoid ja tööohutus pottsepatöödel.
• Tööohutuse nõuded pottsepatöödel, isikukaitsevahendid, töö ergonoomika.
5. Kütteseadmete tuleohutuse alased nõuded.
• Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
6. Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
• Dokumentide vormistamine küttesüsteemide ehitusel vastavalt ehitusseaduse ja tuleohutuse seaduse nõuetele. Ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, töö vastuvõtuaktid, tootjavastutusega küttesüsteemi paigaldusel esitatav dokumentatsioon, müüritud kütteseadme ehitusel esitatav dokumentatsioon, küttesüsteemi hooldusjuhendid ja kliendi juhendamine. Kirjalik test.

 

Lektorid- Paul Pääso, Aule Sulaoja

 

Täpsem info ja registrerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

02-08
detsember-juuni
Ettevalmistus 4. taseme koka kutseeksamiks (90 akad t)

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.

 

 Sulge

06-10
jaanuar
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)
Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044
 
Sihtgrupp- Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.
 
 
Koolituse sisu-
1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam
 
Lektorid- Elari Ibrus, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel
 
Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.


Sulge

06-10
jaanuar
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044

 

Sihtgrupp- Kutselisel sõitjateveo autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam

 

Lektorid: Kadri London, Elari Ibrus, Mari-Ly Proos, Priit Taklaja, Alvar Pähkel

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.Sulge

15-30
jaanuar-märts
Vene keele algkursus (A1.1) (60 akad t)

Sihtgrupp- Täiskasvanud, kes vajavad tööl vene keele oskust.

 

Koolituse sisu-

• Vene keele õppimine
• Vene keelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine
• Perekond, aadress ja elukoht.
• Maad , rahvused ja keeled
• Põhiarvsõnad 1-100. Vanus. Kellaaeg.
• Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud.
• Ametid. Elukutsed.
• Transpordivahendid, reisimine. Riigid, valuuta. Liitpõhiarvsõnad.
• Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine.
• Sõnavara kordamine.

 

Lektor- Pille Varusk

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.

 Sulge

16-20
jaanuar-detsember
Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus (200 akad t)

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN
 Sulge

04-25
veebruar
Fruktodisaini algkursus (13 akad t)

Sihtgrupp-  Kõik kokakunsti, toidutegemise või serveerimisega seotud inimesed.

 

Koolituse sisu-

• Fruktodisain ja selle tehnikad ning töövahendid. Puu- ja köögiviljade töötlemine. Kompositsioon. Kaunistused puu- ja köögiviljadest. Pokaalikaunistused. Lauakaunistused.

 

Lektor- Lea Kask

 

Täpsem info ja registrerumine koolitusele toimub SIIN

Sulge

13-26
veebruar-märts
(Tasuta) FIE kassapõhine raamatupidamine MS Excelis (26 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- FIE-d ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kellel puudub raamatupidamisalane
haridus või kelle haridus on aegunud (50+).

Osalejal peab olema arvutioskus vähemalt algtasemel ja tegelemine või soov alustada ettevõtlusega FIE-na.

 

Koolituse sisu-

• FIE raamatupidamise korraldamist ja aruandlust reguleerivad õigusaktid.
• Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud tulud ja kulud. Kassapõhine raamatupidamine.
• Raamatupidamise registrite ja algdokumentide koostamine MS Excelis.
• FIE maksustamise põhimõtted.
• MS Exceli tööleht ja põhifunktsioonid raamatupidamises
• Töötasu ja tööjõumaksude arvestus.
• Maksudeklaratsioonid.
• Valikvastustega test.

 

Lektor- Angela Valner

 

Täpsem info ja regitreerumine koolitusele toimub SIINSulge

17-21
veebruar
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044

 

Sihtgrupp- Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.

 

Koolituse sisu-

1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam

 

Lektorid- Alvar Pähkel, Priit Taklaja, Elari Ibrus, Mari-Ly Proos

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIINSulge

17-21
veebruar
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044

 

Sihtgrupp- Kutselisel sõitjateveo autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam

 

Lektorid- Elari Ibrus, Priit Taklaja, Kadri London, Alvar Pähkel, Mari-Ly Proos

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

03-24
märts
(Tasuta) MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne), kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud (50+).
Kursusel osalemiseks peab olema arvuti kasutamise oskus algtasemel ja tabelarvutusprogrammis MS Excel tabeli täitmise kogemus.

 

Koolituse sisu-

1. Auditoorse töö teemad - 5 tundi
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine
• Töölehtede süsteem
• Liigendtabel ja liigenddiagramm
2. Praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi
Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.
• Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks)
• Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega)
• Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga)
Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest)

 

Lektor- Triinu Tints

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

05-09
märts-aprill
(Tasuta) Tehnilinie joonestamine arvutil (2D) (28 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-

Erialase hariduseta või aegunud haridusega ehitus- ja metallivaldkonnas töötavad või tööle asuda soovivad täiskasvanud, kes vajavad oma töös tehnilise joonestamise oskust arvutil.

Vajalikud on algteadmised ja -oskused tehnilisest joonestamisest ja arvuti kasutamisest.

 

Koolituse sisu-

•    AutoCad-i lühitutvustus
Antakse ülevaade Autodeski toodetest ja nende kasutusvaldkondadest koos näidetega.
•    Arvutijoonestamise üldpõhimõtted
Üldine võrdlus paberil ja arvutil joonestamise vahel ning erinevate joonestusnippide tutvustus.
•    Programmi keskkonna käskude/võimaluste ülevaade
Antakse ülevaade põhilistest kasutatavatest käsklustest ja menüüdest.
•    Praktilised 2D harjutused arvutil
Lihtsamad korraldused (lihtobjektide loomine); joonestuspõhirežiimid (valik ja häälestamine); objektide redigeerimine (kopeerimine, teisaldamine, pööramine, kustutamine, pikendamine jne); polüjoone kasutamine; tekstide kasutamine; mõõtmestamine; tervikjoonise koostamine (algjoonis); valmisjoonise kujundamine väljatrükiks (plottimiseks).

 

Lektor- Ott Kukk

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

22-25
mai
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Sihtgrupp- Veoautojuht kellel peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.

 

Koolituse sisu-

1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam

 

Lektorid- Elari Ibrus, Priit Taklaja, Olev Kaasik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

03juuni
Professionaalse akende ja klaaspindade pesemise koolitus (4 akad t)

Koolituse kuupäev avaldatakse mai kuus 2020.

 

Sihtgrupp- Koristusfirmade töötajad või inimesed, kes tahavad kiiresti ja kvaliteetselt puhastada oma kodu aknaid ning teisi klaaspindu.
Kursuslase tervislik seisund peab võimaldama füüsilise töö tegemist.

 

Koolituse sisu-

• Akendepesuks kasutatavad töövahendid ja –võtted.
Kuidas valida õiged töövahendid, keemia ja muud tarvikud. Looduslikud mõjutegurid klaaside puhastamisel. Levinumad vead klaaspindade hooldusel. Kehasäästlikud töövõtted.
• Praktiline töö.
Ettevalmistustööd akende pesemiseks. Õige doseerimine. Töövahendite kontroll. Pesemine. Lõppviimistlus. Hinnangu andmine.
 

Lektor- Inga Kaare

 

Info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge
2020/2021(16)
08-29
september
MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (24 akad t)

Sihtgrupp-   Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust.  Kursusel osalemiseks peab olema elementaarne arvuti kasutamise oskus.

 

Koolituse sisu-

• Erinevat tüüpi andmete sisestamine.
• Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine.
• Tabelite kujundamine.
• Valemite koostamine.
• Lihtsamate funktsioonide kasutamine.
• Diagrammide koostamine.

 

Lektor- Tatjana Kartsev

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge

28-09
september-detsember
Vene keele algkursus (A1.1) (60 akad t)

Koolitusele ootama täiskasvanuid, kes on huvitatud vene keele oskusest.

 

Koolituse sisu-

Vene keele õppimine
• Vene keelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine
• Perekond, aadress ja elukoht.
• Maad , rahvused ja keeled
• Põhiarvsõnad 1-100. Vanus. Kellaaeg.
• Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud.
• Ametid. Elukutsed.
• Transpordivahendid, reisimine. Riigid, valuuta. Liitpõhiarvsõnad.
• Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine.
• Sõnavara kordamine.

 

Lektor- Pille Varusk

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIINSulge

07-18
detsember-jaanuar
B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamine

asd


Maht: 59 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 30 akad. tundi

Koolitaja :
 • Elari Ibrus
Projektijuht: Ady Anijärv, ady.anijarv@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

07-25
jaanuar
Pottsepa algkursus

1. Tööohutus, töötervishoid (5 audit)

• Antakse ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest tööohutust, töötervishoidu ja tuleohutust puudutavatest seadusesätetest. • Tuleohutus: katikud seinaga, katikud vahelagedega, läbiviik katusest, kütuse ohutu hoiustamine, küttekollete ja korstnate hooldus. Ohutustehnika: tööohutus, ohutustehnika, tuleohutus, esmaabi.
2. Pottsepatööde tehnoloogia (10 audit)

• Antakse ülevaade pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest. Õpitakse tundma pottsepatööde põhireegleid, ahjude liigitusi, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel, määratakse ruumide küttevajadust ja teostatakse salvestavate küttekollete arvutusi. Tööjooniste lugemine. 

3. Pottsepatööde tehnoloogia praktiline õpe

• Materjalid, töövahendid, tehnoloogia praktilises töös. • Korstnad • Ahjud • Pliidid ja soemüürid. • Õppija laob tellistest pliidi koos soemüüriga ja kesklõõriga ahju. Õpitakse arvutama materjali kulu ja kasutama õigeid töövõtteid. Õpitakse tundma pliidi, lõõride ja korstna ehitust ning töötamise põhimõtteid, soemüüride ehitust ja tööpõhimõtteid. Saadakse teadmisi põlemise keemilistest protsessidest ja eriliigilistest kütustest.


Sihtgrupid:
Erialase tasemehariduseta inimesed, kes soovivad leida tööd pottsepana.
Maht: 100 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Praktika: 85 akad. tundi

Koolitaja :
 • Alar Sarapuu
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

22-25
jaanuar
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitajad :
 • Alvar Pähkel
 • Olev Kaasik
 • Elari Ibrus
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

22-25
jaanuar
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Koolitaja :
 • Elari Ibrus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

19-22
veebruar
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitajad :
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

19-22
veebruar
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Koolitajad :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

19-23
aprill
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Tühistatud
Koolitajad :
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

19-23
aprill
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Koolitajad :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

21-24
mai
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Trainers :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

26-20
mai-detsember
Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistaja

I etapp

·         Lõõtspillide liigid, teppo tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel (Kõikidele pärimuskultuuri huvilistele). Pillide ehitamise ajaloost.

·         Meisterdamiskoolitusel osalejatele: Teppo tüüpi lõõtspilli mõõdud. Vahelõõtsa valmistamise juhendamine. Kodutöö: vahelõõtsa meisterdamine.

                               II etapp:

·         Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Uus töö: Parema ja vasaku otsalaua valmistamine, nöörkandist kaunistuselemendid. Kodutöö: Otsalauad

III etapp:

·         Otsalaudade viimistlemine. Nupulaudade ja bassipaku valmistamise teooria, alustamine. Kodutöö: Nupulaud ja bassipakk, freesimine, liimimine.

IV etapp:

·         Nupulaua ja bassipaku jätkamine

V etapp:

·         Nupud ja klahvid, nupulaud ja bassilaud- viimistlemine.

VI etapp :

·         Pilli osade ühendamine

VII etapp:

·         Ornamentika elemendid, töötlemine. Kodutöö: Ornamentika jätkamine ja lõpetamine.

VIII etapp:  Lõõtspillide viimistlemine, häälestamise alused. Pillide häälestamine.


Sihtgrupid:
Sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes soovivad õppida Teppo tüüpi lõõtspilli valmistamist ja kursuse jooksul endale pilli valmis teha. Õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus.
Maht: 1200 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktika: 200 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 960 akad. tundi

Koolitajad :
 • Kalmer Lind
 • Heino Tartes
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

31-09
mai-juuni
Lasergraveer-lõikepingi algkoolitus (tasuta)

1. Lasergraveer-lõikepingi ehitus, tööpõhimõtted, programmid, võimalused ja tööohutus. (audit õpe) – 10 t

● lasergraveer-lõikepingi ehitus ja tööpõhimõtted -1 h;

● erinevate materjalide lõiketöötlemise režiimid (materjalide omadused) - 3 h;

● jooniste valmistamise programmide tutvustamine (programmide kasutamise võimalused) - 2 h;

● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamisekskoostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi (tööprotsessi korraldamine) - 3 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted - 1 h.

2. Praktiline töö lõikepingil - 16 t

● CAD/CAM joonestamine (joonise sisestamine) - 10 h;

● lasergraveer-lõikepingi hooldus (optiliste pindade puhastamine) - 1 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) - 1 h;

● lasergraveer-lõikepingi käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, välja lülitamine) - 1 h;

● praktiline töö lasergraveer-lõikepingil PIRANHA, (detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele) - 3 h.


Sihtgrupid:
Lasergraveer-lõikepingil töötada soovivad inimesed, kes pole selleks ettevalmistust saanud. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktika: 16 akad. tundi

Trainer :
 • Tiit Mägi
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

31-14
mai-juuni
MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (tasuta)

1. Auditoorse töö teemad - 14 tundi

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

2. Praktilise töö lühikirjeldus - 14 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

Õppekava on koostanud Tatjana Kartsev.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktika: 14 akad. tundi

Trainer :
 • Tatjana Kartsev
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

31-17
mai-juuni
FIE raamatupidamine programmidega MS Excel ja Merit Aktiva (tasuta)

1. FIE raamatupidamise korraldamist ja aruandlust reguleerivad õigusaktid. (1 audit t)

Õppijatele tutvustatakse seadusesätteid, mis reguleerivad FIE raamatupidamist.

2. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud tulud ja kulud. Kassapõhine raamatupidamine. (2 audit t)

Selgitatakse, millised tulud ja kulud on FIE-del ettevõtlusega seotud ja millised mitte. Õpitakse, mis on kassapõhine raamatupidamine ja mille poolest see erineb tekkepõhisest.

3. Palgaarvestus (4 audit ja 6 pr t, kokku 10 t)

Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk. Andmete esitamine riiklike e-keskkondade kaudu (nt e-maksuameti töötajate register, Haigekassa e-teenused, e-töötukassa, eesti.ee - töövõimetuslehtede edastamine, avalduste esitamine sots.ametile jms).

4. Maksude arvestus (4 audit ja 4 pr t, kokku 8 t)

Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.

Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Ettevõtlustulu deklaratsiooni vorm E, käibedeklaratsiooni ja

TSD täitmine. E-maksuameti keskkond (sh maksudeklaratsioonide esitamine, maksude ajatamine, ettemaksukontode väljavõtted ja saldod, käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksukäitumise hinnang jms).

5. Raamatupidamise registrite ja algdokumentide koostamine MS Excelis. MS Exceli tööleht ja põhifunktsioonid  raamatupidamises (5 pr t). 

Õpitakse MS Excelis algdokumente (nt arved) koostama ja registreid pidama. Töötatakse MS Exceli töölehega.

6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 4 pr t, kokku 6 t). 

Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Erinevad aruanded.

 E-arvete saatmine ja vastuvõtmine. Finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice). Praktiline ülesanne.

7. Lõputöö (2 pr t)

Valikvastustega test. (praktil õpe) Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud FIE-dele, kes soovivad ise oma raamatupidamist teha ja kasutada raamatupidamise tarkvara ning saada riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 34 akad. tundi
 • Auditoorne: 13 akad. tundi
 • Praktika: 21 akad. tundi

Koolitaja :
 • Angela Valner
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

15-30
juuni
MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (tasuta)

1. auditoorse töö teemad  - 5 tundi

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine – 2   t
 • Töölehtede süsteem - 1 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm – 1 t

2. praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega) – 8 t
 • Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga) - 7 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest) – 7 t

Õppekava on koostanud Viive Karusion.


Sihtgrupid:
Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne). Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktika: 23 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tatjana Kartsev
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge
2021/2022(17)
07-11
september-november
Raamatupidamise algkursus (tasuta)

1. Sissejuhatus majandusarvestusse (6 audit t)

Majandusarvestuse olemus. Terminoloogia. Äriühingute liigid, osa- ja aktsiakapital. Raamatupidamisvaldkonda reguleeriv seadusandlus. Raamatupidamist reguleerivad organisatsioonid. Infotarbijad. Majandusarvestuse osised: finantsarvestus, maksuarvestus, juhtimis- ja kuluarvestus.

 2. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes (22 audit ja 10 pr t) Kokku 32 h

Raamatupidamisdokumentide koostamine ja kajastamine registrites. Bilanss ja kasumiaruanne. Finantselemendid: vara, kohustised, omakapital, tulud ja kulud, nende omavahelised seosed. Majandustehingutest tulenevad bilansikirjete muutused. Kontod. Kahekordne kirjendamine. Lausend. Majandustehingu lausendamine. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Praktilised ülesanded ja testid.

3. Palgaarvestus (5 audit ja 7 pr t) Kokku 12 h

Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk. Andmete esitamine riiklike e-keskkondade kaudu (nt e-maksuameti töötajate register, Haigekassa e-teenused, e-töötukassa, eesti.ee-töövõimetuslehtede edastamine, Vorm A taotlemine töötajatele, avalduste esitamine sots.ametile jms)

4. Maksude arvestus (5 audit ja 5 pr t). kokku 10 h

Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud - ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Dividendide maksustamine. Käibedeklaratsiooni ja TSD täitmine. E-maksuameti keskkond (sh maksudeklaratsioonide esitamine, maksude ajatamine, ettemaksukontode väljavõtted ja saldod, käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksukäitumise hinnang jms).

5. Majandusaasta aruanne (3 audit ja 3 pr t). Kokku 6h

Nõuded majandusaasta aruande koostamisel. Põhiaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne) . Lisades avalikustatav informatsioon. Audiitorkontroll. Majandusaasta aruande esitamine e-äriregisteri kaudu.Praktiline ülesanne.

6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 8 pr t). Kokku 10h

Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Erinevad aruanded. Varude ja põhivarade arvestus. E-arvete saatmine ja vastuvõtmine. Maksete eksport ja import pankadest raamatupidamisprogrammi. Finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice). Praktiline ülesanne.

7. Lõputöö (4 pr t) 4

Lõputöö koosneb erinevatest praktilistest ülesannetest, mida lahendatakse iseseisvalt. Abimaterjale võib kasutada.

 

Õppekava on koostanud Angela Valner.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös raamatupidamise ja raamatupidamise tarkvara ning riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid;
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 43 akad. tundi
 • Praktika: 37 akad. tundi

Koolitaja :
 • Angela Valner
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

15september
Professionaalse akende ja klaaspindade pesemise koolitus

 • ·      Akendepesuks kasutatavad töövahendid ja -võtted. (1 akad t) Kuidas valida õigeid töövahendid, keemia ja muud tarvikud. Looduslikud mõjutegurid klaaside puhastamisel. Levinumad vead klaaspindade hooldusel. Kehasäästlikud töövõtted.            
 •    Praktiline töö. (3 akad t). Ettevalmistustööd akende pesemiseks. Õige doseerimine. Töövahendite kontroll. Pesemine. Lõppviimistlus. Hinnangu andmine.                       

Sihtgrupid:
Koristusfirmade töötajad või inimesed, kes tahavad kiiresti ja kvaliteetselt puhastada oma kodu aknaid ning teisi klaaspindu.
Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Tühistatud
Koolitaja :
 • Inga Kaare
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

20-18
september-oktoober
Menüüde ja tehnoloogiliste kalkulatsioonikaartide koostamine arvutil (tasuta)

1. Menüü koostamine arvutil. – 10 audit t (2 t audit, 8 t praktil õpe)

1) Menüü tähtsus kliendile ja ettevõttele. Menüü koostamise põhimõtted.

2) Toidukorrad, toidukordade menüü koostamine, kasutades ja rakendades erinevaid digipädevusi.

3) Menüüde koostamine erinevatele kliendirühmadele, ka eritoitumisega kliendirühmad, kasutades ja rakendades digipädevusi.

2. Kalkulatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide koostamine MS Excelis. – 16 t (2 t audit, 14 t praktil õpe)

1) Kalkulatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide koostamise põhimõtted.

2) Tehnoloogiliste kalkulatsioonikaartide koostamine MS Excelis kasutades ja rakendades erinevaid digipädevusi.


Sihtgrupid:
Kokana töötavatele või tööd otsivatele täiskasvanutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi menüüde, kalkulatsioonide ning tehnoloogiliste kaartide koostamiseks arvutil. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktika: 22 akad. tundi

Trainers :
 • Tiina Tambet
 • Imbi Põrk
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

21-12
september-oktoober
MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (tasuta)

1. Auditoorse töö teemad - 14 tundi

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

2. Praktilise töö lühikirjeldus - 14 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

Õppekava on koostanud Tatjana Kartsev.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktika: 14 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tatjana Kartsev
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

23-16
september-november
Dokumentatsiooni ettevalmistamine arvutis töömaailma koka 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks (tasuta)

1. Toiduvalmistamise ja teeninduse alused, eksami praktilise töö koostamine arvutis. 24 t (12 auditoorne õpe + 12 t praktil õpe)

1) Töö planeerimine ja korraldamine:

Töö planeerimine, enesekontrolli nõuded. Tööohutus. Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid. Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted, erimenüüd (toidutalumatus jm). Eritoitumine. Kaloraaži arvutamine. Kaupade haldamine: nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm. Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid, teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

2) Koka kutseeksami praktilise töö koostamine ja vormistamine arvutis. 

2. Avalduse ja eneseanalüüsi koostamine arvutis. 6 t (praktil õpe)

1) Digitaalse avalduse koostamine.

2) Eneseanalüüsi koostamine arvutis lähtuvalt 4.taseme koka kutsestandardist.


Sihtgrupid:
Kokana töötavale või tööd otsivale isikule, kes soovib sooritada koka töömaailma kutsekvalifikatsioonieksamit. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 18 akad. tundi

Tühistatud
Trainer :
 • Tiina Tambet
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

28-29
september-november
Eesti keele algkursus (A1.1 tase) mitte-eestlastele / Начальный курс эстонского языка (уровень А1.1) для людей, не являющихся эстонцами

1. SISSEJUHATUS (2 t)

Õppegrupi keskmise taseme väljaselgitamine ja kursuse sisu tutvustamine.

2. EESTI KEELE ÕPPIMINE (4 t)

Eesti tähestik, häälikute jaotus ja hääldamine; numbrid. (GR: tegusõna "olema" pööramine, isikulised asesõnad) / Ознакомление с эстонским языком: алфавит, распределение и произношение звуков; числительные. (Грамматика: спряжение глагола "быть", личные местоимения).

3. SAAME TUTTAVAKS (4 t)

Teretamine ja tutvumine eesti keeles; sinatamine/teietamine, eesti nimed: poiss või tüdruk? (GR: küsivad sõnad "kas?" ja "kes?"; eitav kõne) / Давайте познакомимся! Приветствия и знакомства на эстонском языке; обращение на ты/вы, эстонские имена: мальчик или девочка? (Грамматика: вопросительные слова "kas?" и "kes?", отрицание.

4. MIS EESTIS ON? (4 t)

Eesti kaart: maakonnad ja linnad. Ilmakaared kaardil. Rahvaarv. (GR: tegusõna "asuma" ja "elama" pööramine; küsiv sõna "kus?") / Что есть в Эстонии? Карта Эстонии: уезды и города. Стороны света на карте. Количество населения. (Грамматика: спряжение глаголов "asuma"   и "elama"; вопросительное слово "Kus?").

5. MAAD JA KEELED (4 t)

Euroopa kaart: riigid ja pealinnad, rahvused ja keeled. Kuidas keeli õppida? (GR: suur ja väike algustäht; tegusõnad "aru saama/oskama/lugema/kirjutama/rääkima") / Страны и языки.  Карта Европы: государства и столицы, народы и языки. Как изучать языки? (Грамматика: большая и маленькая начальная буква; глаголы "arusaama/oskama/lugema/kirjutama/rääkima")

6. KUS SA ELAD? (4 t)

Päritolu, praegune kodukoht, aadress. Maa- ja linnakohad. Telefoninumbrid, e-post. (GR: asesõna "mina" käänamine; numbrid; määrsõnad "lähedal/kaugel" jt) / Где ты живёшь?  Происхождение, настоящее место жительства, адрес. Номера телефонов, э-почта. (Грамматика: склонение местоимения "mina", числительные, наречия (далеко/близко и т.п.)

7. ÜKS JA MITU (4 t)

Nimisõnade ja omadussõnade ainsus ja mitmus. Värvide nimetused. Lihtsad matemaatilised tehted. (GR: omastav kääne, mitmuse moodustamine; mitmesõnalised põhiarvsõnad; asesõnad "see/need") / Один и много. Единственное и множественное число существительных и прилагательных. Какого цвета? Простые арифметические  действия. (Грамматика:  падеж omastav, образование множественного числа; составные количественные числительные; местоимения "see/need")

8. KUHU MINNA? (4 t)

Kellaaeg ja nädalapäevad. Sõiduplaan ja bussijaam/rongijaam. Kuhu ja millal võiks sõita? (GR: määrsõnad "kuhu?/kus?/kust?"; tegusõnad "minema/tulema"; küsisõna "millal?") / Куда пойти?  Время и дни недели. Расписание и автобусный/железнодорожный вокзал. Куда и когда можно поехать? (Грамматика: наречия "kuhu?/kus?/kust?"; глаголы "minema/tulema": вопросительное слово "millal?")

 9. MIS EESTIS ON? (4 t)

Suuremad Eesti linnad: Tallinn, Tartu. Tähtsad paigad, mida külastada. Minu kodulinn. Eesti 100. (GR: sisekohakäänete lühikesed vormid; küsisõnad "kellega?" ja "kuidas?") / Крупные города Эстонии: Таллин и Тарту. Значимые места, которые интересно посетить. Мой родной город. Эстонии - 100. (Грамматика:  краткие формы sisekohakääne, вопросительные слова "kellega?"  и " kuidas?").

10. KORDAMINE (4 t)

Õppesisu teemad nr 2-9. Õpikutestid nr 1-5.

11.  Osaoskuste test keeleoskustaseme hindamiseks A1.1 taseme nõudmiste alusel. (2 t) / Проводимый для оценивания умений тест будет соответствовать требованиям владения языком на уровне А1.1.Sihtgrupid:
Eesti keele õppest huvitatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel. Заинтересованные в изучении языка люди, для которых эстонский язык не является родным.
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi

Koolitaja :
 • Maire Tars
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

01-04
oktoober
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitajad :
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

01-04
oktoober
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Koolitajad :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

05-26
oktoober
3D ehituse modelleerimistarkvara ScetchUP algkursus (tasuta)

1. Keskkond ja vahendid.  Kontuuride joonestamine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kontuuride joonestamine.

Ruumiliste objektide genereerimine tasapinnalistest kontuuridest.

2. Liigutamine ja pööramine. Napsamine(3 t teor, 3 t pr õpet)

Joonte ja objektide liigutamine ning teisaldamine.

3.Gruppide loomine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kihtide ja gruppide loomine võimaldamaks jagada gruppidele ühesuguseid parameetreid.

4. Objektide omavaheline suhtlus (lõikumine, Solid Tools). (4 t teor, 4 t pr õpet)

Objektide omavahelise ühendamise variantide tundmaõppimine ja kasutamine.

5. Materjalid ja värvused(2 t teor, 2 t pr õpet)

Materjalide tähistamine sisu ja väljanägemise järgi.


Sihtgrupid:
Ehitusvaldkonnaga seotud inimesed, kes soovivad arendada oma masinjoonestamise taset ja täpsustada olukordade kujutamist 3D projekteerimistarkvara kaudu. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 13 akad. tundi
 • Praktika: 13 akad. tundi

Koolitaja :
 • Anti Kivistik
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

19-09
oktoober-november
MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (tasuta)

1. auditoorse töö teemad  - 5 tundi

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine – 2   t
 • Töölehtede süsteem - 1 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm – 1 t

2. praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega) – 8 t
 • Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga) - 7 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest) – 7 t

Õppekava on koostanud Viive Karusion.


Sihtgrupid:
Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne). Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktika: 23 akad. tundi

Trainer :
 • Tatjana Kartsev
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

02-23
november
Coach’ivad põhimõtted muutuste juhtimisel (tasuta)

1. 21. sajandi juhi kompetentsid, mõtte- ja tegutsemisviisid  (6 tundi, sh 4 t praktiline töö)

Juhi kompetentsid, usalduse tugisambad

Muutustele avatud mõtte- ja tegutsemisviis

Efektiivsed suhtlemisviisid

2. Eesmärgistamine ja muutuste elluviimine  (4 tundi, sh 2 t praktiline töö)

Eesmärgi seadmine ja tulemusliku kokkuleppe sõnastamine

Kavandatud muutus vs peale surutud muutus

Muutuste elluviimise tasandid

3.    Coach’iv juhtimine  (10 tundi, sh 8 t praktiline töö)

Coach’iva juhtimise põhimõtted

Coach’ingu mudelid ja nende rakendamine

Motivatsiooni hoidmine, sh kaugtöö tingimustes

4.    Lahenduskeskne lähenemisviis (8 tundi, sh 6 t praktiline töö)

Probleemolukord ja selle äratundmine

Lahendusteni jõudmise sammudSihtgrupid:
Kutse- ja kõrgharidusega tipp- ja keskastme juhid, erinevate meeskondade juhid. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktika: 20 akad. tundi

Trainers :
 • Anu Vaagen
 • Raili Laas
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

08-24
november
Pottsepa algkursus

1. Tööohutus, töötervishoid (5 audit)

• Antakse ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest tööohutust, töötervishoidu ja tuleohutust puudutavatest seadusesätetest. • Tuleohutus: katikud seinaga, katikud vahelagedega, läbiviik katusest, kütuse ohutu hoiustamine, küttekollete ja korstnate hooldus. Ohutustehnika: tööohutus, ohutustehnika, tuleohutus, esmaabi.
2. Pottsepatööde tehnoloogia (10 audit)

• Antakse ülevaade pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest. Õpitakse tundma pottsepatööde põhireegleid, ahjude liigitusi, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel, määratakse ruumide küttevajadust ja teostatakse salvestavate küttekollete arvutusi. Tööjooniste lugemine. 

3. Pottsepatööde tehnoloogia praktiline õpe

• Materjalid, töövahendid, tehnoloogia praktilises töös. • Korstnad • Ahjud • Pliidid ja soemüürid. • Õppija laob tellistest pliidi koos soemüüriga ja kesklõõriga ahju. Õpitakse arvutama materjali kulu ja kasutama õigeid töövõtteid. Õpitakse tundma pliidi, lõõride ja korstna ehitust ning töötamise põhimõtteid, soemüüride ehitust ja tööpõhimõtteid. Saadakse teadmisi põlemise keemilistest protsessidest ja eriliigilistest kütustest.


Sihtgrupid:
Erialase tasemehariduseta inimesed, kes soovivad leida tööd pottsepana.
Maht: 100 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Praktika: 85 akad. tundi

Trainer :
 • Alar Sarapuu
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

11-02
november-detsember
Tehniline joonestamine arvutil (2D) (tasuta)

1. AutoCAD-i lühitutvus - 1t

Antakse ülevaade Autodeski toodetest ja nende kasutusvaldkondadest koos näidistega.

2. Arvutijoonestamise üldpõhimõtted - 3t

Üldine võrdlus paberil ja arvutil joonestamise vahel ning erinevate joonestusnippide tutvustus.

3. Programmikeskkonna käskude/võimaluste ülevaade - 10t

Antakse ülevaade põhilistest kasutatavatest käsklustest ja menüüdest.

4. Praktilised 2D harjutused arvutil - 14t (praktil töö)

Lihtsamad korraldused (lihtobjektide loomine). Joonestus põhirežiimid (valik ja häälestamine). Objektide redigeerimine (kopeerimine, teisaldamine, pööramine, kustutamine, pikendamine jne). Polüjoone kasutamine. Tekstide kasutamine. Mõõtmestamine. Tervikjoonise koostamine (algjoonis). Valmisjoonise kujundamine väljatrükiks (plottimiseks)


Õppekava koostaja on Ott Kukk.Sihtgrupid:
Ehitus- ja metallivaldkonnas töötavad või tööle asuda soovivad täiskasvanud, kes vajavad oma töös tehnilise joonestamise oskust arvutil. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktika: 14 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ott Kukk
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

12-03
november-detsember
Suhtlemine raske patsiendiga ja taastumine tööstressist

1. Konfidentsiaalsus – 1 audit tund

- Konfidentsiaalsusega seotud mõisted 

- Konfidentsiaalsus ja eetika

- Konfidentsiaalsusega seotud karid

2. Positiivne enesekehtestamine – 5 audit tundi

- Enesekehtestamise mõiste

- Enesekehtestamise õiguste deklaratsioon

- Lihtsamad enesekehtestamise tehnikad

- Kuidas öelda „EI“

3. Rasked isiksuse tüübid ja nendega toimetulek – 9 audit tundi

(psühhopaat, intrigant, fikseerunud isiksus, hüperaktiivne jne).

4. Tööstress ja toimetulek – 5 audit tundi

- Stressi mõiste

- Stressisituatsioonid töökeskkonnas ja nendega toimetulek

5. Suhtlemise kuldreeglid – 5 audit tundi

(kuulamisoskus, enese selge väljendamisoskus, kehakeele tundmine, isikuruumi austamine jne)

6. Kirjalik valikvastustega test ja kokkuvõtete tegemine– 1 praktiline tundSihtgrupid:
Sihtrühmaks on tervishoiutöötajad, kes vajavad koroonakriisist tulenevalt tekkinud ülekoormusest leevendust ning näpunäiteid edaspidiseks liigse stressi vältimiseks
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 1 akad. tundi

Koolitaja :
 • Toivo Niiberg
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

22-24
november
Koolijuhi kompetentside arendamine

1. Kaasaegne innovaatiline kool - 6 tundi

2. Õppetöö ja koolijuhtimine gümnaasiumi näitel - 3 tundi

3. Õppetöö ja koolijuhtimine kutsekooli näitel - 3 tundi

4. Arutelu kogetu põhjal - 4 tundi


Sihtgrupid:
Viljandimaa koolijuhid ja haridustöötajad
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi

Koolitajad :
 • Aavo Palo
 • Tarmo Loodus
Projektijuht: Tarmo Loodus, tarmo.loodus@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

29-03
november-detsember
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-10-18
Registreerimine suletud alates 2021-12-03
Koolitajad :
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

29-03
november-detsember
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Koolitajad :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge
2021/2022
täna, 08.detsember
04-15
oktoober-detsember
Inglise keel majutusasutuse teenindajale (tasuta)

1. Teoreetiline õpe 20h
Müümine:
1) Kontakti loomine. Abi pakkumine. Small talk.
2) Teenuste/kaupade tutvustamine. Tooted. Materjalid.
3) Hinna kujunemine, läbirääkimised.
4) Kliendiga kontakti lõpetamine. Viisakusväljendid.
Turism:
1) Majutus. Erinevad majutusvõimalused (hotell, hostel, kodumajutus). Ruumid ja mööbel.
2) Tubade reserveering telefoni teel. Telefonile vastamine. Viisaka telefonikõne reeglid. Teadete vastuvõtmine.
3) Vastuvõtulauas. Vastuvõtmine. Ankeedi täitmine. Abi pakkumine. Info andmine, teenuste tutvustamine. Küsimuste esitamine.
4) Administraatori töö. Kliendi nõustamine. Hädaolukord. Reageerimine haigestumise korral. Politsei kutsumine.
5) Toateenindus. Kaebuste käsitlemine. Vabandamine.
6) Arved. Hindade väljaselgitamine. Maksmine. Maksevahendid. Numbrid.
7) Turistide rahvused ja päritolumaad. Stereotüübid. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine.
8) Info andmine kohalike vaatamisväärsuste kohta. Tee juhatamine.

Toitlustus:
1) Laua reserveering telefoni teel. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2) Teenindamine toitlustusasutuses (kohvik, restoran, baar jms). Menüü. Tellimuste vastuvõtmine. Toitude soovitamine.
3) Toitude ja toiduainete nimetused. Toitu kirjeldavad omadussõnad. Toidukorrad
4) Joogid.
5) Arve esitamine. Arve tasumine. Kaebuste ja probleemide lahendamine.
Grammatika:
tegusõna kasutamine olevikus, minevikus ja tulevikus, eessõnad käänetes, any ja some kasutamine, should soovitusena, omadussõnade võrdlusastmed.

2. Praktiline õpe 40h
Ettevõtte ja asukoha tutvustamine.
Müümine:
Keelestruktuuride harjutamine erinevates müügiolukordades (dialoogid, meeskonnatöö), toodete esitlus, küsimustele vastamine. Rollimängud: Kuidas luua kontakti, kuidas sooritada tehingut,   kontakti lõpetamine.
Turism:
Dialoogid. Telefonivestlus. Kuulamisharjutused. Rollimängud: vastuvõtulauas, kuidas käituda hädaolukorras, kaebuse lahendamine, tee juhatamine.
Toitlustus:
Rollimängud: Tellimuse vastuvõtt lauas, teenindamine lauas, arve esitamine ja maksmine.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud majutusasutuse teenindajale, kes soovib oma tööalast inglise keele oskust arendada või värskendada. Koolitusele tulija peab oskama inglise keelt vähemalt A1-tasemel. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktika: 40 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-08-25
Registreerimine suletud alates 2021-10-04
Koolitaja :
 • Marika Kovru
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

05-14
oktoober-detsember
Vene keele meeldetuletuskursus

1. Keeletaseme määramine- Suuline vestlus ja kirjalik test keeletaseme määramiseks. Kordamisharjutused.

2. Kordamine- sõnavara/suhtlemine. Vene tähestik, hääldamine. Sõna rõhk, lause intonatsioon. Mina ja minu nimi. Vene kõneetikett: pöördumine ees- ja isanimega, vene perekonnanimed. Grammatika-Nimisõnade grammatiline sugu.

3. Venekeelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine- Teretamine ja enda tutvustamine. Küsimuste esitamine vestluskaaslasele. Omadussõnade grammatiline sugu. Isikulised asesõnad.

4. Perekond. Aadress ja elukoht- perekonnaliikmed, igapäevased tegevused. kus asub teie elukoht? kuidas kirjeldada oma elukohta? Millisel aadressil te elate? Omastavad asesõnad . Предложный падеж - где? Eessõnad в, на.

5. Põhiarvsõnad 1-1000. Vanus, kellaaeg.- vanuse ja kellaaja küsimine vene keeles. Tegusõnade pööramine olevikus; arvsõna kasutamine ainsuses ja mitmuses. Küsimus сколько? Дательный падеж - кому?

6. Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud- aastaajad, kuud ja nädalapäevad. Ilm eri aastaaegadel. Arvsõna+nimisõna. Küsimus когда? Винительный падеж – что? Tegusõnade minevik.

7. Ametid, elukutsed- töökuulutused, ametinimetused, oskused. Minu töökoht ja amet. Творительный падеж – кем? Konstruktsioonid я работаю кем? Я работаю кем? Я хочу стать кем?

8. Transpordivahendid, reisimine. Riigid ja valuutad. Tee juhatamine. Ostumüügisituatsioonid. - Transpordivahendite liigid. Hotellitoa broneerimine. Pileti ostmine. Tee küsimine ja tee juhatamine. Vestlemine reisikaaslastega, muljete vahetamine nähtust. Kohamäärsõnad, предложный падеж - на чём? Konstruktsioonid на русском языке, по-русски. Liikumisverbid. Liitpõhiarvsõnad.

9. Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine- isikuandmete ankeedi täitmine. Kirja kirjutamine endast, oma elust, kodust. Sõnade järjekord lauses.

10. Telefonivestlus- Suhtlemine klientidega. Asukoha kirjeldamine. Kauba tellimine. Reklamatsioonide lahendamine.

11. Sõnavara kordamine- Lõputest. vigade analüüs, arutelu. Käänded+eessõnad. Tegusõnade olevik ja minevik.


Sihtgrupid:
Ootame koolitusele täiskasvanuid, kes vajavad vene keele meeldetuletust.
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-09-08
Registreerimine suletud alates 2021-10-05
Koolitaja :
 • Albina Gavrilova
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

18-10
november-detsember
Kodulehe loomise algkoolitus väikeettevõtjatele (tasuta)

1. Sissejuhatus teemasse, tarkvara paigaldamine ja seadistamine. (pr) – 4 t

Koduleht, veebileht, veebisait, turundus, disain, veebilehe eesmärk.

2. Veebilehe planeerimine, kava loomine. (pr) – 8 t

Saidi eesmärk, kliendi vajadused, struktuur, visuaalse kujunduse alused.

Saidi ülesehitus, struktuur, menüüd, sisu, navigatsioon. Näited töödest.

3. Praktiline veebisaidi loomine 1. (pr) – 12 t

Menüüd, sisulehe loomine, kontaktide leht, piltide, linkide, videote lisamine, sotsiaalmeedia linkimine. Rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid.

4. Piltide optimeerimine. (pr) – 8 t

Piltide valimine, pildi formaadid, lõikamine, parendamine, optimeerimine veebi jaoks. Pilditöötlemiseks online vahendite kasutamine. Veebipiltide kasutamine ja õigused.

5. Praktiline veebisaidi loomine 2. (pr) – 12 t

Kujunduse muutmine, sisu haldamine.

6. E-poe võimalused. (pr) – 8 t

E-poe mooduli kasutamine, seadistamine, makse ja tarne võimalused.

7. Kava loomine (iseseisev t.). – 4 t

Kodulehe kava loomine iseseisvalt.

8. Sisulehekülgede loomine (iseseisev t.). – 8 t

Kodulehe sisu loomine iseseisvalt.

9. Hindamine ja tagasiside (audit.). – 2 t

Tööde esitlemine hindamiseks, tagasiside.


Sihtgrupid:
Väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte, kuid kellel puudub vastav erialane ettevalmistus. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 66 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 52 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-09-13
Registreerimine suletud alates 2021-11-19
Koolitajad :
 • Gerli Härm
 • Ülvi Paas
 • Priit Paap
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo
Sulge

04-07
jaanuar
Veoautojuhi täienduskoolitus

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)


Sihtgrupid:
Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-12-03
Registreerimine suletud alates 2022-01-03
Koolitajad :
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Priit Taklaja
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge

04-07
jaanuar
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)


Sihtgrupid:
Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-12-03
Registreerimine suletud alates 2022-01-03
Koolitajad :
 • Kadri London
 • Priit Taklaja
 • Elari Ibrus
 • Olev Kaasik
 • Alvar Pähkel
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo
Sulge