Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik Tasuta Tasulised

Õppeaastad

Kõik 2018/20192018/2019 2019/20202019/2020

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2019/2020(3)
25-29
november
Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus (35 akad t)

Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044

 

Sihtgrupp- Kutselisel sõitjateveo autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a.

 

Koolituse sisu-

• Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
• Sõitjateveo korraldus
• Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
• Kindlustused
• Vastutus
• Töö- ja puhkeaeg
• Liikluspsühholoogia
• Eksam

 

Lektorid: Kadri London, Elari Ibrus, Mari-Ly Proos, Priit Taklaja, Alvar Pähkel

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.Sulge

25-29
november
Veoautojuhi täienduskoolitus (35 akad t)
Maanteeameti tegevusluba nr AAK000044
 
Sihtgrupp- Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Maateeameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.
 
 
Koolituse sisu-
1) Veoseohutus
2) Sõiduki tundmine ja tehnonõuded
3) Töökeskkond ja liiklusohutus (libedaraja sõit)
4) Kindlustused
5) Vastutus
6) Töö- ja puhkeaeg
7) Eksam
 
Lektorid- Elari Ibrus, Priit Taklaja, Mari-Ly Proos, Alvar Pähkel
 
Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.
 


Sulge

25-03
november-detsember
Ettevalmistus 4.taseme pottsepa kutseeksamiks (48 akad t)

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega (50+) pottsepatöid teinud inimesed, kes soovivad minna pottsepa 4. taseme kutseeksamile.

Vajalik on eesti keele oskus ja varasem töökogemus antud valdkonnas. Arvutioskus vähemalt algtasemel.

 

Kursuse teemad-

1. Erialased arvutusülesanded: soojusfüüsika.
• Soojusfüüsika põhimõisted hoone energiamärgis, hoone energiaauditi lugemine, ruumide soojavajaduse arvutamine kasutades lihtsustatud meetodit, soojavajaduse arvutamine kasutades piirete soojapidavuse tegurit.
2. Erialased arvutusülesanded: müüritud kütteseamete arvutusmetoodika.
• Ahjude arvutused vastavalt standardile EVS-EN 15544 Kahhelahjud, krohvitud ahjud: dimensioneerimine, kütuse koguse arvutused, kolde mõõtmete arvutused, lõõristiku mõõtmete arvutused, põlemisõhu vajaduse arvutused.
3. Erialased arvutusülesanded: töökorralduse planeerimine.
• Töö mahtude ja maksumuse arvutamine. Töö ajaline planeerimine.
• Küttesüsteemid.
4. Töötervishoid ja tööohutus pottsepatöödel.
• Tööohutuse nõuded pottsepatöödel, isikukaitsevahendid, töö ergonoomika.
5. Kütteseadmete tuleohutuse alased nõuded.
• Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
6. Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
• Dokumentide vormistamine küttesüsteemide ehitusel vastavalt ehitusseaduse ja tuleohutuse seaduse nõuetele. Ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, töö vastuvõtuaktid, tootjavastutusega küttesüsteemi paigaldusel esitatav dokumentatsioon, müüritud kütteseadme ehitusel esitatav dokumentatsioon, küttesüsteemi hooldusjuhendid ja kliendi juhendamine. Kirjalik test.

 

Lektorid- Paul Pääso, Aule Sulaoja

 

Täpsem info ja registrerumine koolitusele toimub SIIN.Sulge
2019/2020