Oluline

Kodanikupäeva VIKK Akadeemias esineb Taavi Linnus 31. oktoober Tarmo Loodus

26. november on kodanikupäev.


Kodanikupäeva puhul on VIKK-akadeemias esinemas Taavi Linnus, Kaitseliidu Tartu maleva luurerühma ülem. Taavi Linnuse bakalaurusetöö teema oli "Eesti jalaväeosade luureüksuste tegevus ja taktika Vabadussõjas". Rääkimisele tuleb lugu, kuidas meie esivanemad oma riigi rajamisel vabadussõjas ohte trotsides võidu said. Ja kuidas me täna oma 100 aastases riigis head kodanikud saame olla.

Esimesena sisse, viimasena välja – nii kõlab täna Tapa kaitseväelinnakus treenitava luurekompanii hüüdlause, mis sümboliseerib kompaniis valitsevat suhtumist meid potentsiaalselt ähvardava ohu vastu. Kompaniisse valitakse parimad kandidaadid, kuna luurekompanii ajateenija peab teenistuse lõpuks olema võimeline teostama kõiki talle antud ülesandeid, asudes ise vastasest ümbritsetuna äärmiselt kurnavates ning keerulistes oludes. Nagu igal väeliigil on ka luurajatel täita enda kindel roll sõjatandril: koguda informatsiooni vastase tegevuse, arvukuse ja paiknemise kohta. See põhiülesanne ajas muutunud ei ole.

 

Kodanikupäeva puhul on VIKK-akadeemias esinemas Taavi Linnus, Kaitseliidu Tartu maleva luurerühma ülem. Taavi Linnuse bakalaurusetöö teema oli "Eesti jalaväeosade luureüksuste tegevus ja taktika Vabadussõjas". Rääkimisele tuleb lugu, kuidas meie esivanemad oma riigi rajamisel vabadussõjas ohte trotsides võidu said. Ja kuidas me täna oma 100 aastases riigis head kodanikud saame olla.

Esimesena sisse, viimasena välja – nii kõlab täna Tapa kaitseväelinnakus treenitava luurekompanii hüüdlause, mis sümboliseerib kompaniis valitsevat suhtumist meid potentsiaalselt ähvardava ohu vastu. Kompaniisse valitakse parimad kandidaadid, kuna luurekompanii ajateenija peab teenistuse lõpuks olema võimeline teostama kõiki talle antud ülesandeid, asudes ise vastasest ümbritsetuna äärmiselt kurnavates ning keerulistes oludes. Nagu igal väeliigil on ka luurajatel täita enda kindel roll sõjatandril: koguda informatsiooni vastase tegevuse, arvukuse ja paiknemise kohta. See põhiülesanne ajas muutunud ei ole.