Õppetöö

Valikained

Valikained on õppeained,mis toetavad konkreetse õppekava omandamist.

Valikained on iga õppekava lahutamatu osa. Õppijad valivad valitavate ainete hulgast omale sobiliku. Õppegrupp avatakse selles valikaines, mida valisid enamus õppijatest.